Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Ghede (Ghede Nibo)
Date: 2011-10-04 18:38:32

Gede Nibo 'w pa dra! S'o te dra 'w ta kouvri pou mwen!
Gede Nibo 'w pa dra! S'o te dra 'w ta kouvri pou mwen!
Afè pa mwen yo mete'l nan lawout.
Men afè pa yo yo mete'l nan mal ou! Gede Nibo 'w pa dra! S'o te dra 'w ta kouvri pou mwen afè pa mwen!


Record now!

Gede Nibo, not cloth! So the sheets, you'd cover for me!
Gede Nibo, not cloth! So the sheets, you'd cover for me!
I am not quite at their mutually dictionary.
But they are not quite mutually in bad! Gede Nibo, not cloth! So the sheets, you'd cover for me, I am not quite!

By Mambo By Mambo
Kalfou:
Date: 2011-10-04 18:38:32

Nou vi Met Kalfou,
Met Gran Chimen,
Wandile Jan Pye poungwe,
Makaya penmba salwe soukris
Pandjanmen ma-man!


Record now!

Today we view Kalfou,
Great place Schiemann,
Wandile John Peter poungwe,
Makaya penmba began to salute soukris
Pandjanmen Maman!

By Mambo By Mambo
Bossou:
Date: 2011-10-04 18:38:32

Nou vi Bossou Konblanmen,
Bossou Gidi Gidi,
Gran Bossou Konblanmen,
Bossou Twa Kon,
Bossou Djobolo,
Bossou Dlo,
Bossou Kelendjo,
Ago, Agosi, Agola!


Record now!

Our lives Bossou Konblanmen,
Bossou Gidi Gidi,
Great Bossou Konblanmen,
Bossou three horns,
Bossou Djobolo,
Bossou Water,
Bossou Kelendjo,
Ago, Agosi, Agola!

By Mambo By Mambo
Legba (Legba Avadra)
Date: 2011-10-03 18:12:46

Avadra, m pito mouri nan chemen,
Avadra m pito mouri nan chemen,
Pase pou bay m manje e lome nom mwen deye,
Avadra, m pito mouri nan chemen!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Avadra, I'd rather die in the road,
Avadra, I'd rather die in the road,
Rather than give me food and then call my name behind it,
Avadra, I'd rather die in the road!

By Mambo By Mambo By Mambo
Erzulie Freda:
Date: 2011-10-03 18:11:24

Ezile Banda, Ezila Banda,
Ezili Banda pase sa’l vo
Ezili Banda, Ezili Banda,
Ezili Banda pase ko-li


Record now!

Ezile Banda, Banda Ezila,
Ezili Banda last worth
Ezili Banda, Banda Ezili,
Banda Ezili than his!

By Mambo By Mambo
Simbi D'lo
Date: 2011-09-29 03:09:17

Simbi nan dlo, Simbi nan dlo, Simbi nan kay moin,
Simbi nan dlo, Simbi nan dlo, Simbi nan kay moin,
Papa Ogoun sot nan Simbi nan dlo Simbi nan dlo, kay li.


Record now!

Simbi of the water, Simbi of the water stays in his house!
Simbi of the water, Simbi of the water stays in his house!
Papa Ogoun went to visit with Simbi, Simbi, stays in house.

By Mambo By Mambo
Danballa Wedo
Date: 2011-09-29 03:09:17

Nou vi Danbala Wedo
Nou vi Ayida Wedo
Nou Tokan, Nou Miwaze
Danm Salavantyo
Pasa Wili Man, Pasa Wili Bo,
Odan Kosi Kosa Ayika Soukan
Odan Misou Wedo, Odan Wedo Yemen
Nou vi Danbala Wedo Djen-nke
Danbala Wedo Ten-ngi
Neg Lakansyel File
Neg File Na Bode
Neg Sansi Sanse
Lisagbadja Ounsi Ladogwesan
Nou Man-yan Vodou Ounto Alada
Apre Die, Apre Die, Apre Die
Ago, Ago-sil, Ago-lal.


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Ghede (Baron Samdi)
Date: 2011-09-29 03:09:17

Simitye Boumba gade sa yo fe mwen,
Hounsi yo, nou la e!
Simitye Boumba gade sa yo fe mwen,
Hounsi yo, nou la e!
Jodi pou mwen, demen pou yon lot,
Jodi pou mwen, demen pou yon lot,
Simitye mache pazapa,
Gade deye, o!


Record now!

Boumba Cemetery look what they have done to me,
Hounsis, we are here eh!
Boumba Cemetery look what they have done to me,
Hounsis, we are here eh!
Today for me, tomorrow for another,
Today for me, tomorrow for another,
Cemetery walks step by step,
Look behind, oh!

By Mambo By Mambo
La Siren
Date: 2011-09-27 09:17:33

Pou Lasiren. Ren shantrel.
Madam Agwe, mwatye pwason,
mwatye fan-m.
Ki kon miste nan dlo.
Shante pou nou. Aksepte ofran'n nou.
Antre nan ke nou, nan bra nou,
nan jam'm nou.
Antre vin'n danse avek nou.


Record now!

For Lasirene, Reine shantrel.
Agwe's wife, half-fish,
half-woman
Who knows the mystery of the sea,
Sing for us, accept this offer.
Enter our heart, our arms, our legs.
Enter, come and dance with us.

By Mambo By lasirene
Ogou Panama
Date: 2011-09-24 19:49:00

Ogou rele, neg panama eh!
Ogou rele, neg panama eh!
Ogou rele, si neg la frape mate,
ou pap konnen sam peze!


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo

1 2 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46