Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 45 46

Zila - Manbo Zila Belle Fanm
Date: 2020-07-29 13:53:20

Manbo Zila belle fanm, fanm danpetro mwen malade o a Dié (bis) sa ki mandé Pou manbo Zila o a Dié la (bis) mwen malade o a Dié.


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX
Ogou - Pa Bliye Pa Bliye
Date: 2020-07-29 13:52:44

Pa bliye pa bliye Papa Ogou pa bliye...oh pa bliye koze sa-a oh... pinga'w bliye pinga'w bliye wi papa Ogou pa bliye men koze-a nou te pale-a pawol la nou te pale-a men Sen Jak mwen pap janm bliye Ogou Batagris oh nou pap bliye jodi-a se jou pa nou


Record now!

Don't forget don't forget Father Ogou don't forget ... oh don't forget caused this oh ... don't you forget your guard Ogou father forget Yes don't forget but the cause-we spoke-the word we spoke-but Saint James I'll never forget Ogou Batagris oh we will not forget today is day you

By XxkingxX By Dreolin
Kouzen - M'di Jakomel Ki Genyen L'etan
Date: 2020-07-29 13:52:21

M'di Jakomel ki genyen l'etan... genyen l'etan Minis Zaka pa gen jistis-ooo (bis) M'bezwen ti-chez pou'm chita gade yo (bis) Peyi yo pou yo y'a fe sa yo vle!


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX
Simbi - Simbi Na Sus O
Date: 2020-07-29 13:51:50

Simbi na sus o
Rele lwa yo o Papa Simbi
Grad Simbi wa yo
Grad Simbi soti la sus
Li tut muye


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By donaines By Mambo
Ogou Batala - Anye Ogou Batala
Date: 2020-07-29 13:51:27

Anye Ogou-ooo Batala! Balisaj-ooo ki lwa ou ye? (bis) Anye m'se Ogou-ooo Batala!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By XxkingxX By Mambo
Ogou Badagris - Badagris o! Jeneral Sagla
Date: 2020-07-29 13:51:03

Badagris o! Jeneral sagla
Ou se jeneral sagla
Zekle fe kataooo
Se ou ki voye zekle
Tone, grode
Se ou ki voye tone
Badagris o, jeneral sagla


Record now!


Click here to translate to english

By donaines
Erzulie Freda - Li pa manje moun anko
Date: 2020-07-29 10:32:09

Ezili fre, li fre, li Freda (repeat)
Ezili O! Li pa manje moun anko
inosan Bondye va gade ou
Ezili Fre, li fre, li yon bel fanm
Ezili Fre, li fre, li yon fanm blanch
Ezili O! Li pa manje moun anko
inosan Bondye va gade ou


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Ezili she is fresh, she is cool, she is Freda (repeat)
Ezili O!She doesn't eat people anymore
God beholds her as innocent
Ezili she is fresh, she is cool, she is a beautiful woman
She is fresh, she is cool, she is a white woman, Ezili O!She doesn't eat people anymore God beholds her as innocent

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Nago - Salye Nago Obatala
Date: 2020-07-29 10:29:31

Salye Nago Obatala !
Mèt la rive Obatala.
Salye Nago Obatala.
Mèt la rive Obatala.
Li lè, li tan Obatala!
Li lè, li tan Obatala!
Salye Nago
O Nago rive o!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Greet Nago Obatala!
The master has arrived Obatala!
Greet Nago Obatala.
The master has arrived Obatala.
It is time, it is time Obatala!
It is time, it is time Obatala!
Greet Nago,
Oh Nago has arrived !

By YaseziboounganJAR
Agarou - Agarou de, ala yon domaj o
Date: 2020-07-29 10:28:33

Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Sil pate yon fanm, Agarou
Li ta tire kanno'l devann sogbagi a!


Record now!

Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Lash patties woman, Agarou
It would shoot cannons under sogbagis!

By Kirill The Magus By anthonyvr
La Siren - La Siren, La Balen
Date: 2020-07-29 10:23:37

La Siren, La Balen, Chapo'm tonbe nan la me. (bis)
Map fe kares pou La Sirene,Chapo'm tonbe nan la me. Map fe kares pou La Balen,Chapo'm tonbe nan la me.


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

The Mermaid, The Whale,My hat fell into the sea. (repeat)
I caress the Mermaid, My hat fell into the sea.
I caress the Whale, My hat fell into the sea.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 45 46