Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 32 33

Legba anyé o
Date: 2015-04-15 20:40:26

Legba anyé o
Legba anyé o
Legba anye o
péyi an mwen Legba nou pral paré solé
peyi an mwen atibon nou pral paré solé


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Legba here! (3x)
In my country Legba, we are ready for the sun!
In my country, Atibon, we are ready for the sun!

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
La reine kongo
Date: 2015-04-15 20:20:08

Bonswa map di yo
Bonswa map di yo
La reine kongo nan barye
Bonswa map di yo kouzine o


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Good evening I said,
Good evening I said
The Kongo Queen is in the gate,
Good evening I said to all the cousins.

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Mambo Siwa
Date: 2015-04-15 20:20:08

Bonjou Mambo Siwa
Siwa 2 goudin combo
Bonjou Mambo Siwa
Siwa 2 goudin combo
Bel mem voyem achté Siwa
2 goudin combo Siwa.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Good day Mambo Siwa,
Siwa, 2 gourdes for all!
Good day Mambo Siwa,
Siwa, 2 gourdes for all!
Beautiful Siwa sent me to buy
2 gourdes for all!

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Latibonit o
Date: 2015-03-24 03:14:19

Latibonit o, yo voyé rélé mwen
yo dim solé malad
Latibonit o, yo voyé rélé mwen
yo dim solé kouché
leu mwen rivé, mwen jwenn solé mouri
sé diléré pou antéré Solé


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

O Artibonite, they summoned me
They told me the Sun is sick
O Artibonite, they summoned me
They told me sun is sleeping
When I arrived, I found the Sun dying
It is time to bury the Sun.

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Panama'm tombé
Date: 2015-03-24 03:14:19

Mwen soti la vil Jakmel ta pralé la Valé
en arivan kafou Bainet panamam tombé
panama'm tombé, panama'm tombé sa ki deyi ranmasé'l pou mwen.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

I'm from the city of Jacmel
I am leaving the valley
Arriving at the crossroads of Bainet
I will tip my hat (my Panama falls)
I will tip my hat (my Panama falls)
I will tip my hat (my Panama falls)
These two would pick it up for me.

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Bon Swa Papa Loko Oungan Mwen
Date: 2015-03-17 18:00:38

Bon swa Papa Loko oungan mwen,
Bade wa n'di le, Gweto Lisa dole-zo!
Bon swa Papa Loko oungan mwen,
Bade wa n’ di le, Gweto Lisa dole-zo!
Apre Bondye nou lan men yo
Apre Bondye nou lan men yo-la!
Bondye devan, Ou pa we Le Sen deye-O!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Bonswa Papa Loko my houngan,
The King and everyone says Gweto Lisa dole-zo!
Bonswa Papa Loko my houngan,
The King and everyone says, Gweto Lisa dole-zo!
After God, we are in your hands
After God, we are in your hands.
After God, you do not see the Saints behind!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan Mele kou o!
Date: 2015-03-17 18:00:38

Ayizan, Ayizan mele kou-o!
Ayizan, Ayzian, mele kou-o Sé nou ye!
Fré a nou ye
Ayzian mele kou-o!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ayizan, Ayizan, its time
Ayizan Ayizan, its time, sisters we are!
Brothers we are
Ayizan, its time!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan n'ap prale
Date: 2015-03-17 18:00:38

Ayizan n ap prale é,
Nou prale Gelefwe,
N pral cheche paran yo
Ayizan n ap pralé anyé,
Nou prale Gelefwe,
N pral cheché paran yo
Manbo Ayizan, se ou ki mare mwen,
Se ou ka lage mwen
Ayizan –izan, se ou ki mare mwen,
Se ou ka lage mwen o
Nou pral Gelefwe,
N pral cheche paran yo


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ayizan we are going,
We are going to Gelefwe,
We are looking for our family
Ayizan we are going,
We are going to Gelefwe,
we are looking for our family
Manbo Ayizan, it is you who bound me,
It is you who can release me
Ayizan, it is you who bound me,
It is you who can release me
We are going to Gelefwe,
We are searching for our family

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Manbo Ayizan ki malad kouche
Date: 2015-03-17 18:00:38

Manbo Ayizan Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.
Manbo Ayizan Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.
Si n a levè Manbo Ayizan, si n alevè,
Si n a levè Manbo Ayizan, si n alevè.
Manbo Ayizan,Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Manbo Ayizan Is lying down sick,
We’ll see if she will get up.
Manbo Ayizan Is lying down sick,
We'll see if she will get up.
If she will get up Manbo Ayizan, if she will get up,
If she will get up Manbo Ayizan, if she will get up.
Manbo Ayizan is lying down sick,
We'll see if she will get up

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Marasa yo men dlo
Date: 2015-03-17 18:00:37

Marasa yo men dlo men manje
Marasa yo men dlo men manje
Pye a le manye dlo nan gé
Ti moun ya pe kriye,
Bay-o lavi pou mwen!

Seremoni, seremoni O!
Seremoni, seremoni O!
Mwen di a le man-ye, dlo man gé
Ti moun ya pe kriye,
Bay-o lavi pou mwen!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Marasa have water and food,
Marasa have water and food,
Wading in the waters of war,
The children cry out,
Give us life!

Ceremony, ceremony O!
Ceremony, ceremony O!
I said the water of war
Make the children cry out,
Give us life!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 32 33