Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 36 37

Gran Bwa - M Ale Nan Gran Bwa
Date: 2020-07-01 18:54:34

M al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Premye a, yon boutey nwa,
Dezyem nan, yon tet san ko,
Twazyem nan, yon asson nan men!
Se li ke wa, se li kap komande.


Add to Collection
5 Song Quality Vote(s)

I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
The first, a black bottle,
The second, a head without a body,
The third, an asson in hand!
It is king, it commands.

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
La Sirene - Sirene O, se Mwen-a Balenn O
Date: 2020-07-01 15:21:20

Sirene O, se mwen-k Balenn O (bis)
Pa gen anyen pase Bondye nan peyi-a
Sirene O, se mwen Balenn kap komande.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

O Sirene, it is I, the whale (repeat)
There is no one greater than Bondye in this country
O Sirene, it is I, the whale, who commands.

By andezo By andezo By andezo
Ezili Freda - Na Na Oh!
Date: 2020-07-01 15:20:38

Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya ga sa [x2]

La rose pap rot e tu ton, soley pa rive,
La rose pap rot te tu ton, soley pa rive

Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya ga sa [x2]


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya gas a!
Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya gas a!
The Rose will rot and not sole the glass,
The Rose will rot was not sole eve!
Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya gas a!
Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya gas a!

By Houngan Liam By Houngan Liam By Mambo
Gran Alouba - Gran o Rélé
Date: 2020-07-01 15:13:09

Gran·n-o rele Gran·n-o
Gran·n-o, rele Gran·n-o
o, Gran·n-Alouba lonje men bay Zanfan layo


Record now!

Gran · n-o is called Gran · n-o
Gran · n-o, called Gran · n-o
o, Gran · n-Alouba reaches out to the children of layo

By fredason
Agwe - Agwe Tawoyo Pa Presse
Date: 2020-07-01 15:11:52

Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Sak vle di byen jem la jem la, Sak vle di mal jem la jem la, Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa o jem la map gade ?!!!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Agwe Tawoyo is not pressed, Agwe Tawoyo is not pressed down by someone I'm looking at
Agwe Tawoyo is not pressed, Agwe Tawoyo is not pressed down by someone I'm looking at
What does it mean to the jem, What does it mean to jem the jem, Agwe Tawoyo do not press, Agwe Tawoyo does not press down those people or the map look !!

By Kirill The Magus By XxkingxX By fredason
Simbi Andezo - Sa Ki Fe Yo Pa Vle We Mwen
Date: 2020-07-01 15:09:36

Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.
Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.
Yo bay mwen pwen a,
se pou m mache la nwit, O!
Yo bay mwen pwen a,
se pou m mache la nwit, O!
Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Simbi Andezo!
What do you want me to do,
They do not yet know me.
Simbi Andezo!
What do you want me to do,
They do not yet know me.
They give me the point,
let's walk the night, oh!
They give me the point,
let's walk the night, oh!
Simbi Andezo!
What do you want me to do,
They do not yet know me.

By fredason By fredason By fredason
Papa Legba - Legba Nan Baye-a
Date: 2020-07-01 15:08:43

Legba nan baye-a
Legba nan baye-a
Legba nan baye-a
Se ou ki pote drapo
Se ou kit pral pare soley pou lwa yo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By fredason By fredason
Damballah Wedo - Damballah Wedo eh M'rele Ago
Date: 2020-07-01 15:08:04

Damballah wedo eh
M rele ago depi tan mwen la yo we m yo pa konnen pwen mwen
Damballah wedo eh
M rele ago depi tan mwen la yo wem yo pa konnen pwen mwen
Cé mwen mem sainte Elizabet oh
Cé mwen meme sainte Elizabet oh
M rele ago depi tan mwen la yo wem yo pa konnen mwen mwen


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Damballah wedo eh
I call ! since i've been here they don't know me
Damballah wedo eh
I call ! since i've been here they don't know me
I am Saint Elizabeth
I am Saint Elizabeth
I call ! since i've been here they do't know me

By Montes By Montes By Montes
Papa Loko - Papa Loko Ou Sè Van
Date: 2020-07-01 15:07:23

Papa loko ou sè van
Pousè-n alè
Nous sè papiyon
Na potè nouvèl bay agoué
E tou sa ki di biyin...
Jé-m layé
E Tou sa Ki di mal o-o
Jè-m layé


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Loko, you are the wind. Blow on us!
We are butterflies sweeping in from the sea, bringing news.
All that is good and all that is bad we see.
We will tell you.

By Mambo Vye Zo
Ghede - Yo Nap Rele Yo
Date: 2020-07-01 15:01:56

Yo, nap rele Yo
Guede nou va vou
Nap rele yo,
Adja nou rive.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

You, we are calling you
Ghede nouvavou
We are calling
Soon we arrive.

By DeeDee By Mambo Vye Zo By James

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 36 37