Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36 37

Damballa Wedo - Se Kouleve oh
Date: 2020-07-01 21:37:57

C'est cou-leve oh!
Pouq' pas ne-ye?
Damballa Wedo
c'est cou-leve ou!
Pouq' ou pas ne-ye?
Pouq' ou pas ne-ye?
Damballa pouq' ou pas ne-ye, nan dleau?


Record now!

It's a snake, oh!
Where was he born?
Dambala Wedo
It's a snake oh!
Where was he born?
Where was he born?
Where was he born, in the water?

By PitiLilli By James
Damballa - Danbala Wedo P'ap Fe Zanmi Sa Yo
Date: 2020-07-01 21:36:51

Danbala Wedo p'ap fe zanmi sa yo
Zanmi sa yo se zanmi kokobe! (bis)
Devan pye mwen yo pale mwen byen
Deye do mwen yo pale mwen mal-o!
Danbala Wedo p'ap fe zanmi sa yo
Zanmi sa yo se zanmi kokobe!


Record now!

Danbala Wèdo what to do with these friends
These are terrible friends! (repeat)
Before my feet they speak so well
Behind my back they're speaking evil-o!
Danbala Wèdo what to do with these friends
They are terrible friends.

By XxkingxX By James
Kouzen Zaka Mede - Kouzen o Wa Ban Mwen Kouraj
Date: 2020-07-01 21:35:48

Kouzen o wa ban mwen kouraj o poum ka regle zafè mwen
Kouzen o wa ban mwen kouraj o poum ka regle zafè mwen
la fanmi pa vle wè mwen ki dire etranje fanmi yo pa vle wè mwen alewè etranje kouzen o wa ban mwen kouraj o poum ka regle zafè mwen


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Kouzen O give me courage, oh
So I can handle my affairs
Kouzen O, give me courage, oh
So I can handle my affairs
The family doesn't want to see me
The strange family doesn't want to see me
Go see, strange Kouzen,
Give me strength so I can handle my affairs.

By Mambo By Martineducteil By James
Ayida Wedo - Ap Vin' Far Couleve
Date: 2020-07-01 21:34:55

Eh, Ap vin' far couleve!
Ayida c'est arc en ciel!
Pas, we (oh) n'ap fai couleve?
Ayida c'est arc en ciel!


Record now!

Eh, coming is the snake!
Ayida is the rainbow!
No, do you make the snake?
Ayida is the rainbow!

By PitiLilli By James
Erzulie Freda
Date: 2020-07-01 19:50:49

Ezili fre, li fre, li Freda (repeat)
Ezili O!Jodi ou manje moun
inosan Bondye va gade ou
Ezili Fre, li fre, li yon bel fanm
Ezili Fre, li fre, li yon fanm blanch
Ezili O!Jodi ou manje moun
inosan Bondye va gade ou


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Ezili she is fresh, she is cool, she is Freda (repeat)
Ezili O!She doesn't eat people anymore
God beholds her as innocent
Ezili she is fresh, she is cool, she is a beautiful woman
She is fresh, she is cool, she is a white woman, Ezili O!She doesn't eat people anymore God beholds her as innocent

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Kouzen Azaka Mede
Date: 2020-07-01 19:44:02

Azaka si Azaka la, Azaka Mede!
Azaka si Azaka la, Azaka Mede!
Azaka bobo ile,Azaka bobo ile,
Azaka Kreyol manje rezon mwen.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Azaka here Azaka there, Azaka Mede!
Azaka here Azaka there, Azaka Mede!
Azaka bobo ile,Azaka bobo ile,
Azaka Creole-born people have "eaten my right.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
La Siren
Date: 2020-07-01 19:41:51

La Siren, La Balen, Chapo'm tonbe nan la me. (bis)
Map fe kares pou La Sirene,Chapo'm tonbe nan la me. Map fe kares pou La Balen,Chapo'm tonbe nan la me.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

The Mermaid, The Whale,My hat fell into the sea. (repeat)
I caress the Mermaid, My hat fell into the sea.
I caress the Whale, My hat fell into the sea.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ayizan - Nap Chante Pou'w
Date: 2020-07-01 19:10:48

Nap chante pouw Ayizan, Ayizan!
Nap chante pouw Ayizan, Ayizan!
Ou se gwo mambo Ayizan, Ayizan!
Pwotege nou, Ayizan, Ayizan!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

We sing for you, Ayizan, Ayizan!
We sing for you, Ayizan, Ayizan!
You're a great mambo, Ayizan, Ayizan!
Protect us, Ayizan, Ayizan!

By James By James By James
Agwe - Mait Agwe Soti Nan la Mer
Date: 2020-07-01 19:07:05

Ye, Mait Agwe
so-ti nan la mer
Canon'm charge! Mait A-gwe!
So-ti nan la mer
Canon'm charge oh!
Canon'm charge, pou'm ti re
Mait A' Woyo!


Record now!

Yesterday, Met Agwe,
Jump from the sea!
My cannon is loaded! Met Agwe!
Jump from the sea!
My cannon is loaded!
My cannon is loaded to fire!
Met Tawoyo!

By PitiLilli By James
Legba - Vodou Legba e Salye Legba
Date: 2020-07-01 19:06:18

Vodou Legba eee salye Legba ago ee ou yee salou eee O paren Legba vinn salye Zanfan yo vodou Legba eee salue zanfan pou nou ale salou ee O paren Legba O vin'n salue zanfan yoMatinikDjouba


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Vodou Legba eh! Greetings, Legba!
Ago ehO father Legba come salute your children
Vodou Legba eh!
Salute your children so we can come
O father Legba
Come and salute the children!

By serviteur By serviteur By James

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36 37