Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Agasou (Agasou de bo miwa)
Date: 2012-12-21 01:07:12

Agassou o! M'ale nan Ginen
Agassou o! M'ale nan Ginen
mwen di Agassou o! M'ale nan Ginen
Pechè latè pa Bondye


Record now!

Agassou oh! I went to Guinea
Agassou oh! I went to Guinea
I said Agassou oh! I went to Guinea
Sinners of the earth are not God

By moe By moe
Marassa Dossou Dossa
Date: 2012-12-21 00:29:17

Marassa nou nan nwa e (bis)
Marassa Ginen nou nan nwa devan bondye
Dossou Marassa pote chandel pou klere nou


Record now!

Marassa we are in the dark (repeat)
Marssa from Guinea we are in the dark in front of God
Dossou Marassa bring the lamp to shine upon us

By moe By moe
Loko
Date: 2012-12-18 08:30:19

Papa Loko se Ou ki Banm Asson
Le ou te ban mwen'l ou dim kenbe'l nan kè mwen
Ala'm tonbe mwen leve li nan kè mwen
Ala'm tonbe mwen leve li nan kè mwen
Pechè latè ki fè'l sèvi ponya yon jou l'ap ponyade yo.


Record now!

Papa Loko it is You who gave me the Asson
When you gave it to me, you told me to keep it in my heart.
I have fallen, I have gotten up, it is still in my heart
I have fallen, I have gotten up, it is still in my heart
Sinners of this earth who use it as a dagger , one day will be stabbed by it.

By moe By moe
Ogou
Date: 2012-12-11 21:11:04

Ou gen machete, Ogun o
Ou gen machete, Papa Ogou O
Ou pa bezwen kle pou ouvre barye a
Ou pa bezwen kle pou ouvre port la
Avec force ou, Ogou O
Avec force ou e, Papa Ogou O
Ou pa bezwen kle pou ouvre barye a
Ou pa bezwen kle pou ouvre port la
Avec force ou, Ogou O
Avec force ou e, se petit mwen ye
Papa Ogou O, ouvre barye a
papa Ogou O, ouvre port yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

You have the machete, Ogou O
You have the machete, Papa Ogou O
You don’t need the key to open the gate
You don’t need the key to open the door
It’s your power, Ogou O
It’s your power e, Papa Ogou O
You don’t need the key to open the gate
You don’t need the key to open the door
It’s your power, Ogou O
It’s your power e, I am your child
Papa Ogou O, open the gate
Papa Ogou O, open the doors

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Djab (Djab Mayonbe)
Date: 2012-09-03 22:54:38

Pwen sou pwen-o Papa Mayonbe!
Djab sou djab Mayonbe! (bis)
Mwen di pwen sou pwen Mayonbe!
Gade ti-moun pa kon' pawol sa pou yo pale


Record now!

Point on point-o Father Mayonbe!
Devil on Devil Mayonbe! (repeat)
I point on point Mayonbe!
See con-man 'thing to talk

By XxkingxX By XxkingxX
Kouzen Azaka
Date: 2012-04-22 06:42:17


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Socyete St Anne
Milocan
Date: 2011-08-10 14:46:49

Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.
Le nou rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.
When we come to the hounfor, we are big, we are big!
Come to the hounfor, we are big, we are big!
Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogou
Date: 2011-08-04 18:16:20

Ogou O, wa de zanj
Le m sonje pitit an mwen chwal an mwe
Chwal an mwe parenn Ogou chwal an mwe
Le m sonje pitit an mwen chwal an mwe (X2)

Ogou O, djab-la di lap manje mwen si sre vre?
Pa fout vre
Ogou O, djab-la di lap manje mwen si sre vre?
Men gen Bondje O gen lesen-yo
Djab-la di lap manje mwen se pa vre
Se pa vre ti moun-yo se pa vre
Sa se jwet ti moun-yo sa se blag


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ogou O, King of the Angels
I miss my child, my horse
My horse, godfather Ogou, my horse
I miss my child, my horse (X2)

Ogou O, the djab says he'll eat me, is this true?
It's not true
Ogou O, the djab says he'll eat me, is this true?
But we have God, Oh we have the Saints
The djab says he'll eat me, it's not true
It's not true, children, it's not true
That's a game, children, that's a joke

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogoun Feraille
Date: 2011-07-15 12:20:57

Ogoun O Mile Ile
Ogoun O Mile Ile
Amwan Ogoun O Mile Ile


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ogoun o, my house, my house
To mine, Ogoun o, my house, my house

By Houngan Kris By Houngan Kris By Ossange
Zancet
Date: 2011-07-05 07:36:40

Zanet you ago e [repeat x 4]


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Zanet ago and, eh!
Zanet ago and, eh!
Zanet ago and, eh!
Zanet ago and, eh!

By Houngan Liam By Houngan Liam By Mambo

1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43