Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Erzulie Dantor
Date: 2013-11-05 02:14:23

A la travay mwen travay
Mwen dit mwen pas manger
Mwen pas prier personne oh
pour bam manger
A la travay mwen travay

Mwen dit mwen pas manger
Mwen pas prier personne oh
pour bam manger
Mwen pas prier personne oh
pour bam manger
Jour mwen en colere
Map vomi san mwen bayo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

At work I work
They told me I can't eat
nor I can ask to eat something good
At work I work

They told me I can't eat
nor I can ask to eat something good
With my cholera inside
I vomited without giving them

By clauclau By clauclau By luceromundo
Ghede (Baron pwen)
Date: 2013-11-04 01:42:23

Maji wo, maji wo, maji pwen an.
Bilolo
Lé w'we m'nan simitié avek pwen an
Lé w'we m'nan devan Bawon
ko sa l'danjere
Men le w'we m'konsa
Lé w'we m'nan devan Bawon an.
Pwen sa l'danjere
Pwen an asire
Pwen an danjere


Record now!

High magic, high magic, the pwen is magic
Bilolo
When you see me in the cemetery with the pwen (spell)
When you see me in front of Baron
that is how it's dangerous
But when ypu see me like this
When you see me in front of Baron, yeah
the pwen (spell) is dangerous
the pwen is guaranteed
the pwen is dangerous

By luceromundo By luceromundo
Legba
Date: 2013-11-04 01:41:47

Aee Legba nan payi voudou
Eee Papa Alegba eh nan payi du voudou


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Aee Legba is in the peristile vodou
Eee Papa Legba eh in the peristile vodou

By luceromundo By luceromundo By luceromundo
Sen Jak Maje
Date: 2013-10-27 03:41:43

Sen Jak plezi a bél o. Bilolò!
M'ap foulaye o, adjé.
M'pral mande Sen Jak Majé
Si fet la byen fete.
M'ap foulaye


Record now!

Saint Jack, oh the pleasure is beautiful. Bilolo!
Oh i'm vaporizing rum, oh my
I'm going to ask Saint Jack Maieur.
If the party was thoroughly enjoyed
I'm vaporizing rum.

By luceromundo By luceromundo
Gran Chemen
Date: 2013-10-27 03:41:43

Se pa jodi mwen Gran Chemen, Ogou o.
Bilolo!
Se pa jodi mwen gran chemen
M'bien pre, m'pa sa rive.


Record now!

It is not just today i'm Gran Chemin, oh Ogou.
Bilolo!
It is not just today i'm gran chemen
I'm so close. I can't reach

By luceromundo By luceromundo
Ti Jean Dantor
Date: 2013-10-27 02:57:17

Fre Ti Jean eh ah et ti papa, fre Ti Jean eh ah et ti papa,
Houngan pa bondye yon jou ya mouri ya mouri fres Ti Jean eh ya mouri.


Record now!

Bro’ Little John eh ah discusses with father,
Bro’ Little John eh ah discusses with father,

Houngan by god one day I must die, I’ll die, eh I’ll die.

By Mambo By luceromundo
Legba
Date: 2013-10-27 02:57:16

ouver barie a pou Atibon, Papa Legba ki ta pe pase eya veye zo'w, wa veye vie sanyan, wa veye zo'w, wa veye zo'w kataroulo wa veye zo'w. Papa Legba Lwa'm nan ki ta pe pase eya veye zo'w.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Open the gates to Atibon
Papa Legba is almost caming
look at the old king
look at the old Sanyan (bleeding)
you are at risk if you look kataroulo (chariot of fire/the sun)
Papa Legba lets the lwas see who is caming .

By lasirene By Mambo By luceromundo
St Antwan (St Anthony)
Date: 2013-10-25 15:30:26

St Antwan priye, Bondye monde la gras pou nou
St Antwan Priye, Bondye monde la paix pou nou
St Antwan Priye l'Angelis sonnen la ciel trois fais.


Record now!

Saint Antoine Pray God pity the world
Saint Antoine Pray God give peace to the world
Saint Antoine Pray Ring heaven three times

By Kirill The Magus By zazouanya
Tout Lwa Yo
Date: 2013-06-20 23:55:33

Depi m piti, m ap chante pou lwa yo
Se pa ti nég kit e montre m chante o.
Adje, kite m montre chante Bondje!
Depi nan vant manman m,
Gwo lwa m yo reklame mwen. Bilolo!


Record now!

Since I was small, I have been singing for the lwa
Oh it wasn’t a little guy who showed me how to sing.
Oh heavens, let me teach God’s songs!
Ever since my mother’s womb,
My great Lwa have claimed me. Bilolo!

By fey By fey
Ogou Feray
Date: 2013-05-27 02:21:41

Ogou Feray o!
Men sa n ape ba ou!
San rankin, san rankin,
san rankin, Papa Ogoun!


Record now!

Ogou Feray o!
here`s what we area giving to you!
Without grudge,without grudge,
Without grudge,Papa(father) Ogou

By Kirill The Magus By papitolove

1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43