Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Simbi Ganga
Date: 2011-10-20 14:25:29

Simbi O Simbi Ganga E, m'a rele Simbi Ganga E
Yo mete pote kouto, yo mete pote poinya m'pap pe yo
Simibi Ganga e m'pap pe yo, Simbi Ganga!


Record now!

Simbi O Simbi Ganga E, I'm calling Simbi Ganga hey!
They can bring knives, they can bring swords, but I am not afraid of them,
Simbi Ganga I'm not afraid of them, Simbi Ganga!

By Mambo By Mambo
Ghede
Date: 2011-10-19 01:51:35

Encore sé mouin kifè yo fè mouin sa (bis)
La lune nouvel zombi baré’m nan bois (bis)
Encore sé mouin kifè yo fè mouin sa


Record now!

Again it's me who made them do that to me
The moon is new, zombi caught me in the woods
Again it's me who made them do that to me

By cat By lasirene
Ghede (Mazaka La Kwa)
Date: 2011-10-19 01:51:35

Mouin soti nan kafou boko mouin rencontré mazaka lacroix li mandé mouin léssé passé si ou wè li pa dangéré li mandé léssé passé (bis) ato han han han han mazaka lacroix sé yon loi ki dangereux


Record now!

I came from the street of my boko... I came across Mazaka Lacroix, ask the him to let you pass (repeat)... if you don't think that he's dangerous then ask him to let you pass (repeat) han han han han Mazaka Lacroix is a loi that is dangerous

By cat By Whit Mcqueen
Maman Brijit
Date: 2011-10-19 01:41:09

Maman Brigite papa mouin té wè sa allan tou kaye la pa wè guin yin du feu map broté dlo pou mouin tuyé du feu map broté dlo pou’ m tuyé du feu la pli pa tombé pa wè terre a glissé


Record now!

Mother Brigitte papa,i saw that around the house i see there is fire, i carry water to put out the fire, i carry water to put out the fire,the rain did not fall don't you see the ground is slippery

By cat By lasirene
Filomez:
Date: 2011-10-13 03:45:33

Mwen mande ki Lwa sa a, Yo di mwen se mambo Filomèz,
Mwen mande ki Lwa sa a, Yo di mwen se mambo Filomèz,
Filomèz bèl fanm ki kote ou prale,
Filomèz bèl fanm ki kote ou prale,
Mwen prale nan so, mwen pral siyen non mwen!


Record now!

I ask who is this loa, they told me it's Mambo Filomèz,
I ask who is this loa, they told me it's Mambo Filomèz,
Filomèz beautiful woman where are you going,
Filomèz beautiful woman where are you going.
I'm going to the waterfall to sign my name!

By Mambo By Mambo
Ghede (Ghede Nibo)
Date: 2011-10-04 18:38:32

Gede Nibo 'w pa dra! S'o te dra 'w ta kouvri pou mwen!
Gede Nibo 'w pa dra! S'o te dra 'w ta kouvri pou mwen!
Afè pa mwen yo mete'l nan lawout.
Men afè pa yo yo mete'l nan mal ou! Gede Nibo 'w pa dra! S'o te dra 'w ta kouvri pou mwen afè pa mwen!


Record now!

Gede Nibo, not cloth! So the sheets, you'd cover for me!
Gede Nibo, not cloth! So the sheets, you'd cover for me!
I am not quite at their mutually dictionary.
But they are not quite mutually in bad! Gede Nibo, not cloth! So the sheets, you'd cover for me, I am not quite!

By Mambo By Mambo
Kalfou:
Date: 2011-10-04 18:38:32

Nou vi Met Kalfou,
Met Gran Chimen,
Wandile Jan Pye poungwe,
Makaya penmba salwe soukris
Pandjanmen ma-man!


Record now!

Today we view Kalfou,
Great place Schiemann,
Wandile John Peter poungwe,
Makaya penmba began to salute soukris
Pandjanmen Maman!

By Mambo By Mambo
Bossou:
Date: 2011-10-04 18:38:32

Nou vi Bossou Konblanmen,
Bossou Gidi Gidi,
Gran Bossou Konblanmen,
Bossou Twa Kon,
Bossou Djobolo,
Bossou Dlo,
Bossou Kelendjo,
Ago, Agosi, Agola!


Record now!

Our lives Bossou Konblanmen,
Bossou Gidi Gidi,
Great Bossou Konblanmen,
Bossou three horns,
Bossou Djobolo,
Bossou Water,
Bossou Kelendjo,
Ago, Agosi, Agola!

By Mambo By Mambo
Legba (Legba Avadra)
Date: 2011-10-03 18:12:46

Avadra, m pito mouri nan chemen,
Avadra m pito mouri nan chemen,
Pase pou bay m manje e lome nom mwen deye,
Avadra, m pito mouri nan chemen!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Avadra, I'd rather die in the road,
Avadra, I'd rather die in the road,
Rather than give me food and then call my name behind it,
Avadra, I'd rather die in the road!

By Mambo By Mambo By Mambo
Erzulie Freda:
Date: 2011-10-03 18:11:24

Ezile Banda, Ezila Banda,
Ezili Banda pase sa’l vo
Ezili Banda, Ezili Banda,
Ezili Banda pase ko-li


Record now!

Ezile Banda, Banda Ezila,
Ezili Banda last worth
Ezili Banda, Banda Ezili,
Banda Ezili than his!

By Mambo By Mambo

1 2 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37