Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33

La Siren
Date: 2011-09-27 09:17:33

Pou Lasiren. Ren shantrel.
Madam Agwe, mwatye pwason,
mwatye fan-m.
Ki kon miste nan dlo.
Shante pou nou. Aksepte ofran'n nou.
Antre nan ke nou, nan bra nou,
nan jam'm nou.
Antre vin'n danse avek nou.


Record now!

For Lasirene, Reine shantrel.
Agwe's wife, half-fish,
half-woman
Who knows the mystery of the sea,
Sing for us, accept this offer.
Enter our heart, our arms, our legs.
Enter, come and dance with us.

By Mambo By lasirene
Ogou Panama
Date: 2011-09-24 19:49:00

Ogou rele, neg panama eh!
Ogou rele, neg panama eh!
Ogou rele, si neg la frape mate,
ou pap konnen sam peze!


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Erzulie Freda
Date: 2011-09-24 19:49:00

Ezili O Kay la mande oze,
Ezili O Kay la mande oze!
Ezili O Kay la mande oze,
Si nen pwen dlo, oze lavek loksyon.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ezili O, the house needs sprinkling,
Ezili O, the house needs sprinkling,
Ezili O, the house needs sprinkling,
If there is no water, sprinkle lotion!!!

By Mambo By Mambo By Mambo
Legba nan Petro
Date: 2011-09-24 19:49:00

Salywe Legba e!
Legba nan Petro, salywe Legba E!
Salywe Legba e!
Legba nan Petro, salywe Legba E!
Si nou te konnen,
Nou tout fe pou ko nou!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Salute Legba eh!
Legba in Petro, salute Legba Eh!
Salute Legba eh!
Legba in Petro, salute Legba Eh!
If you all knew how,
You would do it for yourselves!

By Mambo By Mambo By Mambo
Legba
Date: 2011-09-21 18:29:23

Vye Papa Legba makout la nan do,
Se ou menm ki nan chemen,
Kap ouvri baye pou lwa yo!
Vye Papa Legba makout la nan do,
Se ou menm ki nan chemen,
Kap ouvri baye pou lwa yo!
Papa Legba ou inosan,
Ou nayiv O!
Papa Legba ou inosan,
Ou nayiv O!
Nou mache anwo.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Old Papa Legba, macoute on your back,
It's you who are in the road,
Who can open the gate for the lwa!
Old Papa Legba, macoute on your back,
It's you who are in the road,
Who can open the gate for the lwa!
Papa Legba, you are innocent,
You are naive, oh!
Papa Legba, you are innocent,
You are naive, oh!
We walk on high!

By Mambo By Mambo By Mambo
Danballa Wedo
Date: 2011-08-16 10:21:15

O dan bonswa bonswa
Bonswa Danballa Wedo (bis)
Mape mande ,konman nou ye ooo
Wi nou la adje nou la
Danballa wedo,la vi nou nan min Bondje


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

O Dan, good evening, good evening,
good evening, Danbala-Wedo (repeat)
I will ask, how are you? (repeat)
We are here, yes we are here
Danbala-Wedo, my life is in God's hands.

By mayogu By mayogu By andezo
Milocan
Date: 2011-08-10 14:46:49

Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.
Le nou rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.
When we come to the hounfor, we are big, we are big!
Come to the hounfor, we are big, we are big!
Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogou
Date: 2011-08-04 18:16:20

Ogou O, wa de zanj
Le m sonje pitit an mwen chwal an mwe
Chwal an mwe parenn Ogou chwal an mwe
Le m sonje pitit an mwen chwal an mwe (X2)

Ogou O, djab-la di lap manje mwen si sre vre?
Pa fout vre
Ogou O, djab-la di lap manje mwen si sre vre?
Men gen Bondje O gen lesen-yo
Djab-la di lap manje mwen se pa vre
Se pa vre ti moun-yo se pa vre
Sa se jwet ti moun-yo sa se blag


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ogou O, King of the Angels
I miss my child, my horse
My horse, godfather Ogou, my horse
I miss my child, my horse (X2)

Ogou O, the djab says he'll eat me, is this true?
It's not true
Ogou O, the djab says he'll eat me, is this true?
But we have God, Oh we have the Saints
The djab says he'll eat me, it's not true
It's not true, children, it's not true
That's a game, children, that's a joke

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogoun Feraille
Date: 2011-07-15 12:20:57

Ogoun O Mile Ile
Ogoun O Mile Ile
Amwan Ogoun O Mile Ile


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ogoun o, my house, my house
To mine, Ogoun o, my house, my house

By Houngan Kris By Houngan Kris By Ossange
Maman Brijit
Date: 2011-07-15 03:39:11

Dlo kwala manyan, nan peyi sa maman pa konn petit li,
Nan peyi sa, fre pa konn se li, dlo kwala manyan.


Record now!

Water kwala manyan, in that country a mother does not
know her child,
In that country a brother does not know his sister, water kwala manyan.

By Mambo By Mambo

1 2 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33