Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 34 35

La Siren
Date: 2017-05-13 13:16:21

mache nan nwit ohh pa genyen chas mwen mache nan nwit la sirene male rive mwen
mache nan nwit oh m pa genyen chas mwen mache nan nwit la sirene male rive mwen
yon sel pitit mwen genyen manbo la sirene ohhhh(bis )


Add to Collection

Walk in the night, oh! No one chases me
Walk in the night, La Sirene, I am arriving
Walk in the night, oh! No one chases me
Walk in the night, La Sirene, I am arriving
I have only one child, Mambo La Sirene!
ohhhh

By cassandra By Martineducteil By James
Nou rivé Agohé
Date: 2017-05-08 10:16:50

Nou rivé Agohé
Gran mesi Bon Dié, Damballah Wedo (bis)


Add to Collection

We arrive Agohé
A great thank you, Bondye (God), Damballah Wedo

By Martineducteil By Martineducteil By James
M'pralé
Date: 2017-05-08 10:14:14

M'pralé, pap travay enko
M'pralé, pap travay enko
pap travay enko
M'pralé o, m'pralé divino pa Bondié o m'pralé.


Add to Collection

Am I Going, not working again
Am I Going, not working again
not working again
Am I Going o, o Am I Going
Am I Going Diviners are not God.

By Martineducteil By Martineducteil By James
Kouzen
Date: 2017-05-02 17:21:35

ALASO! Bo Kouzen e Bo Kouzin! Mwen sonje Sot anba l'ap monte-eee! M'rankontre Medanm Letan dlo nan zye li (bis) Medanm-ooo pa kriye-eee! Medanm-ooo piga'w wele-eee! Ou two pinbech-ooo alaso!


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX
Erzulie Dantor
Date: 2017-04-15 13:35:19

Set kout kouto, set kout pwenyad,
Prete m dedin a, pou m vomi san mwen,
(repeat)
San mwen ape koule.


Add to Collection

Seven stabs of the knife, seven stabs of the dagger,
Lend me the basin, so I can vomit my blood,
(repeat)
My blood is pouring down.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogou
Date: 2017-04-14 01:41:06

Ogou bèbè o fa o
Ogou bèbè o fa o
Sa ki fè mwen byen
Ba yo lavi pou mwen
Sa ki fè nou mal
Lese san to koule
Ogou bèbè o fa o


Add to Collection

Ogou bèbè o fa o
Ogou bèbè o fa o
Those who do me good
Do them good for me
For those who do me wrong
Let their blood pour down
Ogou bèbè o fa o

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Gran Bwa
Date: 2017-04-14 01:22:30

M al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Premye a, yon boutey nwa,
Dezyem nan, yon tet san ko,
Twazyem nan, yon asson nan men!
Se li ke wa, se li kap komande.


Add to Collection

I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
The first, a black bottle,
The second, a head without a body,
The third, an asson in hand!
It is king, it commands.

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Kalfou
Date: 2017-04-14 00:37:31

Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen
Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen,
Se ou ki ba mwen tete,
Se ou ki ba mwen lave,
Pa kite mwen yo wont ta O,
Devan sobadji lwa yo


Add to Collection

Kalfou O!
You are my father, you are my mother
Kalfou O!
You are my mother, you are my father
You take care of my head,
You wash me
Dont let them put shame on me
under the sacred room of the spirits

By Mambo Vye Zo By Houngan Kris By Mambo Vye Zo
Kouzen
Date: 2017-04-13 23:50:13

Kouzen o
Siw pa metem lekòl
Ma fè jandam aretew


Record now!

Kouzen o
If you don't put me in school
I'll make the police(gendarme) arrest you

By James
Legba
Date: 2017-04-13 23:49:55

An nou mache papa legba
An nou mache
An nou mache vieux legba
An nou mache
Nou prale we sak
genyen nan kayla
Nou prale we kote lesen komande


Record now!

We walk, Papa Legba
We walk
We walk, Old Legba,
We walk
We are going to see what
is in the house
We go where we are told to.

By sparkledust By James

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 34 35