Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32 33

Èzili
Date: 2016-11-19 23:57:47

Gran Èzili
Do ba e
Yo te pale
Ou pa vle koute nou.
Mwen di Gran Èzili
Do ba e
Yo te pale
Ou pa v'le koute nou.
Te pale o ase!
Ago e!
Yo te pale o ase mèt o.
Mwen di Gran Èzili
Do ba e
Yo te pale
Ou pa vle koute nou


Record now!

Great Ezili
Aside and
They spoke
You do not want to listen to us.
I say Great Ezili
Aside and
They spoke
V'le You do not listen to us.
Spoke enough o !
Ago Ouch!
They spoke enough o o meter .
I say Great Ezili
Aside and
They spoke
You do not want to hear you

By angelsalazar
Damballah Wèdo
Date: 2016-06-01 04:44:09

Damballah Wèdo se koulèr dlo!
Chèche Damballah, k bò w a wè li?
Papa Damballah SE koulèr dlo,
Li plonje anba dlo!


Record now!

Damballah Wèdo is the water snake!
Look for Damballah, where will you see him?
Papa Damballah is the water snake,
He dives under the water.

By elenalouna By elenalouna
Ogoun
Date: 2016-06-01 04:44:09

Si ou wè m malere, pa kritike mwen.
Si ou wè m bwè kleren, pa fawouche mwen.
Se yon lwa Ogou
kap fè m pase mizè sa.
Li vle m sèvi l, men m poko vle sèvi l


Record now!

If you see that I’m poor, don’t criticize me.
If you see that I’m drinking kleren, don’t harass me.
It’s an Ogou lwa
who is making me endure misery like this.
He wants me to serve him, but I don’t want to serve.

By James By James
Simbi Andezo
Date: 2016-06-01 04:44:09

Simbi Andezo sa yo di moun?
Simbi Andezo sa ya fe mwen?
Sa ya dim?
Mwen prale lan simitye
Mwen prale chache pwen mwen
Mwen prale chache pwen makaya
Mwen prale chache pwen simbi andezo
Mwen prale chache anba neg
Mwen prale chache pwen


Record now!

Simbi Andezo what do they tell people
Simbi Andezo what will they do to me
They tell me?
I'm going the cemetary
I'm going to find my pwen
I'm going to find Makaya's owen
I'm going to find Simbi Andezo's pwen
I'm going to look over there, man
I'm going to find a pwen

By James By James
Legba
Date: 2016-06-01 04:44:09

Manje Legba sou dife, lap boukannen.
Sèvis la pral konmanse o


Record now!

Legba's food is on the fire, cooking
The service is going to begin!

By James By James
Wangòl
Date: 2016-06-01 04:36:52

Wangòl o wale
Kilè wa vini wèm ankò
Wale

Peyi a chanje
Kilè wa vini wèm ankò
Wale


Record now!

Wangòl o you go
When the king comes again
You go

The country changes
When the king comes again
You go

By James
Kouzen Azaka
Date: 2016-01-12 01:11:21

Minis Azaka n'ape di'w bonswa!
O bonswaaa-o Minis-o!
Kouzen Zaka n'ape di'w bonswa!
O bonswa-o Minis-o!
Azaka Mede n'ape di'w bonswa... Azaka Gweliye n'ape di'w bonswa... Zaka Kwesi n'ape di'w bonswa... Kouzen e Kouzin n'ape di'w bonswa! O bonswaaa-o Minis-o!
Zaka ki kote'w prale?
Minis Zaka ki kote'w prale la? Azaka Mede m'pral nan pakoti-e move tan'n bare mwen!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Mini Azaka, we will help you say goodnight!
Oh good night O Minister Oh!
Mini Azaka we will help you say goodnight!
Oh good night, O Minister Oh.
Azaka where will you be?
Azaka, where will you be?
Azaka Mede will build, to see them fall!

By Mambo By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Kouzen Azaka Mede
Date: 2016-01-12 01:11:20

kouzen-ooo nèg mwen... Azaka Mede-o nèg mwen! (bis) Gad'oun ane w'ap resi manje tande! Nan peyi isit w'ap resi manje tande! Azaka Mede wi nèg mwen


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Cousin-ooo my guy ...
Azaka Mede-o my guy! (bis)
Watch, this year when we eat, you are listening!
In this country, if we are eating, they are listening!
Azaka Mede, yes, my guy!

By XxkingxX By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Erzulie Dantor
Date: 2016-01-12 01:11:20

Mangaje o manbo zili dim kotew mare chen mangaje
Mangaje o erzulie danthor dim kotew mare chen mangaje
Mw gen 1ans sou lanmè m' pa manje, mw pa bwè (bis)
Dim kotew mare chen an mangaje.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


I am engaged o Mambo Zili tell me where you bound my dog engaged
I am engaged o Erzulie Danthor, tell me where you bound my dog engaged
I have 1 years on the sea I do not eat, I do not drink (bus)
Tell me where you tied my dog engaged.

By richelet By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Kouzen Azaka
Date: 2016-01-12 01:11:20

jakomel ki ginyen léta ginyen leta ministe zaka pagin jistice oh jackomel ki ginyen léta ginyen léta ministe zaka mnan poin jistice oh pretém yon chaise poum chita poum gadé oh pretém yon chaise poum chita poum gadé oh pays yo pou yo ya fè sa yo vlé


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Jakomel that state!
Containing state Ministry Zaka, no Justice o!
Oh Jackomel that state!
Containing state Ministry Zaka no justice!
Requiring a low chair to watch them!
Requiring a small chair, to watch them!
Oh Jackomel that state!

By Mambo By Martineducteil By Mambo Vye Zo

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32 33