Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 32 33

Kalfou
Date: 2012-03-04 13:38:04

Kafou a pou nou de,
Anyen pa di sa a e, Kafou a pou nou de!
Kafou a pou nou de,
Anyen pa di sa a e, Kafou a pou nou de!
Kafou Papa m se pam, yo enpoze m pase ladann, Elan e!
Kafou Papa m se pam, yo enpoze m pase ladann, Elan e!
Sak fache ya voye woch o, Sak fache ya voye woch o!
Anyen pa di sa a e, Kafou a pou nou de!


Record now!

Corner, to two,
Nothing says this and, Carrefour, to two!
Corner, to two,
Nothing says this and, Carrefour, to two!
Corner of my Father is Pam and I spent imposed concerned, and momentum!
Corner of my Father is Pam and I spent imposed concerned, and momentum!
So angry ya stones o abundance upset ya stones o!
Nothing says this and, Carrefour, to two!

By Kirill The Magus By philomena
Erzulie Freda:
Date: 2012-03-03 16:50:47

Erzulie ohh erzulie sa (bis) sou lanme a kannot mwen chavirer (bis ) si pat gen bondyer timoun yo ta mouri
se yon lwa mwen renmen anpil wi cherie


Record now!

Erzulie ohh, Erzulie at sea my canoe overturned,if wasn't for God the children would have died , Erzulie is a Lwa i love very much, yes darling

By Mambo By lasirene
Agwe:
Date: 2012-03-03 16:50:37

Agwe Tawoyo kapitènn batiman mwen…nan fon lanmè nou ye nap navigé oh


Record now!

Agwe Tawoyo my boat captain, in the deep sea we are, we are navigating oh

By Mambo By lasirene
Ghede (Ghede Nibo)
Date: 2012-03-03 16:50:37

Gede Nibo devan lakwa-e
Gedevi-a devan lakwa-e
Sa’m wè la sa’m wè la
Gedevi-a devan lakwa-e


Record now!

Gede Nibo in front of the cross eh
Gedevi-a in front of the cross eh
What i see here, what i see here, eh
Gedevi-a in front of the cross eh

By Mambo By lasirene
Kouzen Azaka
Date: 2012-03-03 16:50:37

Olandye bet chay o, Olandye bet chay, chay tonbe sou do'm, Kouzen bet chay, Minis bet chay!


Record now!

Olandye beast of burden o,Olandye beast of burden, burden fell on my back, Kouzen

By Mambo By lasirene
Ghede (Baron)
Date: 2012-02-26 17:06:11

O Kwa, O jibile!
O Kwa, O jibile!
Pouki sa, O djab O eh!
Map rele lwa yo, e lwa ye,
Pouki sa, O, djab la anraje?


Record now!

Oh Cross, O jubilee!
Oh Cross, O jubilee!
Why, oh djab, oh, eh!
I am calling the lwa, eh lwa ye,
Why, oh, is the djab furiously angry?

By Mambo By Mambo
Bossou
Date: 2012-02-14 15:17:47

Djobolo Bossou mwen, o Anminan,
Djobolo Bossou mwen, o Anminan!
Kadja Bossou kan djole o nan lakou a,
Kadja Bossou kan djole o nan lakou a,
Silibo Vavoun e, Silibo Vavoun e,
Anye o, Anye o!
Anye o, Anye o, o Anminan!
Kadja Bossou, Papa, sove lavi mwen,
O Anminan!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

My Djbolo Bossou, o Anminan,
My Djbolo Bossou, o Anminan!
Kadja Bossou there is a braggart in the yard,
Kadja Bossou there is a gossip in the yard,
Silibo Vavoun e, Silibo Vavoune,
Anye o, Anye! Anye o, Anye o, Anminan
Kadja Bossou, Papa, save my life, o Anminan!

By se io By Mambo Vye Zo By se io
Bossou
Date: 2012-02-14 15:17:47

Bossou o chè Papa,
O chè Manman Bossou, an nou mache.
Bossou o, chè Papa mwen,
O chè Manman m, Bossou, an nou mache,
An nou mache nan wè kichòy o,
An nou mache nan wè kichòy o,
Kichòy atè a, Bossou, nan ranmase li.


Record now!

Bossou o dear Papa,
O dear Mama Bossou, let's walk.
O Bossou, my dear Papa,
O my dear Mama, Bossou, let's walk.
Let's walk to see something o,
Let's walk to see something o,
Something laying on the ground, Bossou, that we can pick up.

By se io By se io
Marassa
Date: 2012-02-14 15:17:47

Marassa la yo, yo gen yon abitid,
yo di yo pa manje
Marassa la yo, yo gen yon abitid,
yo di yo pa manje
Kou sèvis kòmanse,
youn pase dèyè kay,
Kou sèvis la fini,
lòt la di li pa manje!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

The Marassa you will find have a habit,
they say they haven’t eaten
The Marassa you will find have a habit,
they say they haven’t eaten
At the start of the service,
One of them hides behind the house
When the service is over,
The other says he hasn’t eaten!

By se io By Mambo Vye Zo By se io
Ayizan
Date: 2012-02-14 15:17:47

Ayizan salye Legba e,
Ayizan salye Legba e!
Ou pa tande lajan kase wòch,
Ou pa wè peyi a chanje!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ayizan salutes Legba e,
Ayizan salutes Legba e!
Haven’t you heard, money breaks rock,
Don’t you see the country is changed.

By se io By Mambo Vye Zo By se io

1 2 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 32 33