Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32 33

Pa kriye
Date: 2017-04-13 23:49:44

Pa kriye pa rele o
fò w pa kriye si m fè chemen pa mwen
Pa kriye pa rele o
Fò w pa kriye si m fè chemen pa mwen
map sèvi fran Ginen
ou menm ou nan de chemen
map sèvi fran Ginen
ou menm ou nan de chemen
kite m chèche lavi mwen
kote Ginen a vle


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Don't cry, don't call [out]
You're strong, don't cry if I don't make my way
Don't cry, don't call out
You shouldn't cry if I don't make my way
I am serving Guinea
You are in the road
I am serving Guinea
You are in the road
Let me seek out my life
Where Guinea wants.

By Ahmad By Ahmad By James
Papa Legba
Date: 2017-04-13 23:49:13

Yanvalu ago, ago! Yanvalu mwen ago ago, Gran Chemen baye mwen, Yanavlu mwen ago ago!,Yanvalu mwen ago ago Gran chemen baye mwen.


Record now!

Yanvalou, ago ago!
My yanvalou, ago ago
Great Road, my gate
My yanvalou, ago ago
Great Road, my gate

By XxkingxX By James
Lwa
Date: 2017-03-10 13:24:04

Kay Lwa m kraze
Ki kote pou m mete Lwa sa yo?
Kay Lwa m kraze
Ki kote pou m mete Lwa sa yo?
Kay Lwa m kraze!
Kay Lwa m kraze o!
M bezwen kote pou m mete Lwa sa yo.


Record now!

MY SPIRITS HOUSE IS BROKE
WHERE CAN I PUT THE SPIRITS?
MY SPIRIT HOUSE IS BROKE
WHERE CAN I PUT THESE SPIRITS?
MY SPIRITS HOUSE IS BROKE!
MY SPIRITS HOUSE IS BROKE ,O!
I NEED SOMEWHERE TO PUT THESE SPIRITS.

By Queeni
Agoué
Date: 2017-03-10 13:22:52

Bak sa a ak sèn nan mèt Agoué sou proteksyon ou.

Si tout bagay mache byen pou mèt bak sa a

Mwen promèt ou lap bay yon bak nan non ou

Pou li ka remésye ou


Record now!

Back with Saint-meter Agoué on protection.

If all goes well it would be well to this back

I promise you to a bank in your name

So that he may thank you

By tilouAyiti
Gran bwa
Date: 2017-03-10 13:17:27

Gran Bwa pa nan betize oh metre Gran Gwa pa nan bitize ave yo sa ki vle kontan kotan saki vle fache fache oh metre bwa ye oh gran bwa ye ou pa nan betize ave yo


Record now!

Gran Bwa I do not joke with them big wood I do not joke with Those who want to be content can be, those who want to be angry can be angry
Gran Bwa I do not joke with them

By claudianana By claudianana
Azaka
Date: 2017-03-10 13:16:00

Travay-o, Zaka, travay-o
Travay sou tè-o
ak anba tè-o


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Work, oh, Zaka, work, oh!
Work on the earth
and under the ground!

By James By James By James
Gran Bwa
Date: 2017-03-10 13:15:17

O Gran Bwa, O Gran Bwa
O Gran Bwa se ou ki wa
O Gran Bwa, O Gran Bwa
Nan forè se ou ki wa.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

O Gran Bwa, O Gran Bwa
O Gran Bwa you are king
O Gran Bwa, O Gran Bwa
In the forest you are king.

By James By James By James
Agarou
Date: 2017-03-10 13:13:14

Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Sil pate yon fanm, Agarou
Li ta tire kanno'l devann sogbagi a!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Lash patties woman, Agarou
It would shoot cannons under sogbagis!

By Kirill The Magus By moe By anthonyvr
Siné Kouzin
Date: 2017-03-10 13:04:49

Pap maryé ak Siné, Pap plasé ak Siné o Siné
Siné voyé rélé mwen
Siné voyé chaché mwen
zanmi kamarad si oué Siné pasé ba li chez pou mwen


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Pope married Sine, Pope placed and Sine Sine o
Sine summoning me
Sine sent me
friends comrades if warning signs Sine than give it inflicts me

By Martineducteil By Martineducteil By anthonyvr
Ogou
Date: 2017-03-10 13:03:14

Papa Ogou bonswa aaa
Bonswa zanfan la yo oo
Papa ogou bonswa mwem soti gelefre koman nou ye eee.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

father Ogou good evening a,
good evening to the children
papa ogou good evening I come from gelefre how are you all eee

By Matinik By Matinik By kat love

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32 33