Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 34 35

Danballa Wedo
Date: 2017-05-17 08:20:49

C'est cou-leve oh!
Pouq' pas ne-ye?
Damballa Wedo
c'est cou-leve ou!
Pouq' ou pas ne-ye?
Pouq' ou pas ne-ye?
Damballa pouq' ou pas ne-ye, nan dleau?


Record now!

It's a snake, oh!
Where was he born?
Dambala Wedo
It's a snake oh!
Where was he born?
Where was he born?
Where was he born, in the water?

By PitiLilli By James
Danballa Wedo
Date: 2017-05-14 22:24:02

Danbala Wedo p'ap fe zanmi sa yo
Zanmi sa yo se zanmi kokobe! (bis)
Devan pye mwen yo pale mwen byen
Deye do mwen yo pale mwen mal-o!
Danbala Wedo p'ap fe zanmi sa yo
Zanmi sa yo se zanmi kokobe!


Record now!

Danbala Wèdo what to do with these friends
These are terrible friends! (repeat)
Before my feet they speak so well
Behind my back they're speaking evil-o!
Danbala Wèdo what to do with these friends
They are terrible friends.

By XxkingxX By James
Kouzen Azaka Mede
Date: 2017-05-13 13:18:56

Kouzen o wa ban mwen kouraj o poum ka regle zafè mwen
Kouzen o wa ban mwen kouraj o poum ka regle zafè mwen
la fanmi pa vle wè mwen ki dire etranje fanmi yo pa vle wè mwen alewè etranje kouzen o wa ban mwen kouraj o poum ka regle zafè mwen


Add to Collection

Kouzen O give me courage, oh
So I can handle my affairs
Kouzen O, give me courage, oh
So I can handle my affairs
The family doesn't want to see me
The strange family doesn't want to see me
Go see, strange Kouzen,
Give me strength so I can handle my affairs.

By Mambo By Martineducteil By James
guede
Date: 2017-05-13 13:18:29

You, nap rele You
Guede nou va vou
Nap rele yo,
Adja nou rive.


Record now!

You, we are calling you
Ghede nouvavou
We are calling
Soon we arrive.

By DeeDee By James
Apre bondye
Date: 2017-05-13 13:18:17

Apre bondye woo gen yon lwa kap domine x4


Add to Collection

After God we have a lwa who dominates (x4)

By dukes By dukes By James
Avadra
Date: 2017-05-13 13:18:04

Avadra ou nan gran chemin an
Ginyin yon tan, o ya besoin
leu ya besoin mwen ya fin mangé gwo pous
ya mangué lev yo
Avadra ou nan gran chemin an
Ginyin yon tan, o ya besoin


Add to Collection

Avadra in the Great Road
There's a time, there's a need!
Oh, my heavy need,
I have eaten my my thumb
I have eaten my lip
Avadra in the Great Road
There's a time, there's a need!

By Martineducteil By Martineducteil By James
Papa Guédé bel gason
Date: 2017-05-13 13:17:45

Papa Guédé bel gason
Guedé Nibo bel gason
Abiyé tou en blan poil al monté au palais
ldl abiyé tou en blan li semblé yon député
lel abiyé tou en nwa li potré yon sénateur


Add to Collection

Papa Ghede is a handsome man
Ghede Nibo is a handsome man
Dressed all in white he goes up to the palace
Dressed all in white he looks like a deputy
Dressed all in black he's the picture of a senator.

By Martineducteil By Martineducteil By James
Metres Dayila (Fréda)
Date: 2017-05-13 13:17:26

Metres Dayila, pouki yap nonmin nom mwen
si yo nonmin nom mwen kanno va tiré
kanno va tiré Dayila
Kanno va tiré Dayila sé vré.


Add to Collection

Metres Daylia, why am I being chosen?
If they name me my cannon will fire
Cannon will shoot Daylia
Cannon will shoot Daylia, it's true!

By Martineducteil By Martineducteil By James
saint jacques
Date: 2017-05-13 13:17:05

saint jacques hoo chwal an mwen nan poto li pa genyen pesone mounn bal lavie pou mwen


Add to Collection

Saint Jacques, your horse!
I'm in the post
It doesn't have anyone
A bullet life for me.

By saintclair By Kirill The Magus By James
Lakou
Date: 2017-05-13 13:16:45

mwen antre oo nan lakou a map mande si pa gen granmoun ohh nan lakou ,,,bonjour manman ,,bonjour pitit oooo


Add to Collection

I enter the yard, oh!
I am asking if there is an adult
Oh, in the yard!
Hello, mother!
Hello, child!

By cassandra By Martineducteil By James

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 34 35