Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

Legba - Lafanmi o
Date: 2020-10-01 13:43:09

Lafanmi o, an n rasanble nan demanbre a,
n pral fè seremoni an.
Limen balenn nan – o an n rele lwa yo.
Sonnen ason an – rele Papa Legba. .
Nan kafou a, o nou angaje.
Papa Legba – louvri baryè pou lwa yo.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Family, o, let's assemble, we are going to do ceremony.
Light the candle, oh let's call the lwa.
Shake the asson- call Papa Legba
At the crossroad, oh we are in trouble
Papa Legba open the gate for the lwa

By tashagr By Martineducteil By tashagr