Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3

La Siren
Date: 2015-04-24 04:21:03

Mwen mache lannwit o mwen pa genyen chans
Mwen mache lajounen La Sirene malè rive Mwen (bis)
Yon sèl pitit fi mwen genyen Mambo La Sirene o
Yon sèl pitit fi mwen genyen Mambo La Sirene o
Gade'm mache lannwit o malè rive mwen.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

I walk at night oh! I don't have any luck
I walk during the day misfortune happens to me (bis)
I only have one daughter Mambo La Sirene oh!
I only have one daughter Mambo La Sirene oh!
See I walk at night misfortune happens to me.

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
Ghede
Date: 2014-12-19 16:53:32

Gason de kwa a! Gason de nan simityè, Madanm nan fan Baron nan de la simityè a nan travay ou , li se tan yo montre majik la, li se tan yo montre yo majik ou a ap travay!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Men of the Cross! Men of the cemetery, wife of Baron fan of the cemetery at work, it is time to show the magic, it is time to show your magic will work!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Ogou Feray
Date: 2014-11-05 02:32:37

Ogou travay o!
Opou pa manje!
Ogou pase jounen deyo!
La achte bel wob bay fanm li!
Ye oswa,
Ogou domi san soupe!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Oh Ogou works!
Ogou doesn't eat!
Ogou spent the entire day out!
He bought beautifel dress for his women!
Yesterday evening,
Ogou slept withot supper!

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
Ogou Balendjo
Date: 2014-10-27 20:52:26

Ogoun Balendjo,
O Ogoun o!
Ogoun Balendjo,
O Ogoun o!
Se pa manje ranje
Ki pral touye chwal mwen!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ogoun Balendjo,
O Ogoun o!
Ogoun Balendjo,
O Ogoun o!
It's not poisoned food
That's going to kill my horse!

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
Ghede (Baron)
Date: 2014-10-10 05:15:05

Baron Oh! Baron Oh!
Baron Oh! Baron Oh!
Timoun fronte kap'e joure granmoun
Mennen' y'ale nan Simityè


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Baron Oh! Baron Oh!
Baron Oh! Baron Oh!
rude children, who are disrespecting the elders
bring them to the Cemetery.

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
Agwe
Date: 2014-10-10 04:57:57

Mwen tande yon kanno ki tire
Ann ale wè, papa sa sa ye.(bis)
Batiman Agwe Tawoyo a ki rive
Batiman Koki Dore a debake
Mwen tande yon kanno ki tire
Ann ale wè papa sa sa ye.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

I heard the firing of a cannon
Let's go see what is it (repeat)
The ship of Agwe Tawoyo has arrived.
The ship of the Golden Shell has arrived.
I heard the firing of a cannon
Let's go see what is it.

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
Sen Jak Maje
Date: 2013-05-12 01:40:51

Cwal Sen Jak maré nan poto
m'pa priye pésonn
O ba li lavi pou mwen
Cwal Sen Jak maré nan poto
m'pa priye pésonn
O ba li lavi pou mwen
Men l'genyen ve nou
wé'l genyen maleng nan do
Sen Jak o ba li lavi pou mwen


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

The horse of St James is tied to the post
I'm not asking for anybody to set him loose for me
The horse of St James is tied to the post
I'm not asking for anybody to set him loose for me
He may have worms, you might see he has sores on his back
Oh St James set him loose for me

By Kirill The Magus By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Kouzen Azaka
Date: 2013-01-21 09:16:31

Jaden mwen lwen; mayi'm ape kase ago e!
Jaden Mwen lwen; mayi ap kase ago e!
Jou'm pran yon fanm, ki pa pote panye nan tèt samalouwe?


Record now!

My field is far away; my corns are being stolen ago e!
My field is far away; my corns are being stolen ago e!
The day I take a woman who doesn't carry a basket on her head, what will I do?

By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Ghede (Brav)
Date: 2013-01-21 09:16:31

Brav Gede alovi e
M'pat vin isi pou'm ret a moun o
Fouye twou a se mwen, antere a se mwen (bis)
Mwen pat vin isi pou'm ret ak moun o


Record now!

Brav Gede Alovi eh
I didn't come here to be anyone's servant
Digging the hole; it's me. Burying; it's me (repeat)
I didn't come here to be anyone's servant

By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Agwe (Agwe Tawoyo)
Date: 2012-02-04 18:33:57

Ala yon bel pwason,
Ki soti lan lanme!
Si ou koute pwason sa a,
w a mouri malere!


Record now!

What a beautiful fish,
That comes from the sea!
If you listen to this fish,
you'll die poor!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus

« 1 2 3