Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3

Simbi Andezo - Simbi Andezo Sa Yo Di Moun
Date: 2020-07-04 01:30:27

Simbi Andezo sa yo di moun?
Simbi Andezo sa ya fe mwen?
Sa ya dim?
Mwen prale lan simitye
Mwen prale chache pwen mwen
Mwen prale chache pwen makaya
Mwen prale chache pwen simbi andezo
Mwen prale chache anba neg
Mwen prale chache pwen


Record now!

Simbi Andezo what do they tell people
Simbi Andezo what will they do to me
They tell me?
I'm going the cemetary
I'm going to find my pwen
I'm going to find Makaya's owen
I'm going to find Simbi Andezo's pwen
I'm going to look over there, man
I'm going to find a pwen

By James By James
Simbi Makaya - Lwa Simbi Makaya Dogwe
Date: 2020-07-02 18:46:07

Lwa Simbi Makaya! Dogwe!
Map lage pwen a
Nan men ti moun yo.
Lwa Simbi Makaya! Dogwe!
Map lage pwen a
Nan men ti moun yo.
Si gen lavi map peye houngan,
Si pa gen lavi mwen
Konnen m pa dwe.
Lwa Simbi Makaya! Dogwe!
Map lage pwen a
Nan men ti moun yo.


Record now!

Law Simbi Makaya! Dogwe!
I give credit to
In children.
Law Simbi Makaya! Dogwe!
I give credit to
In children.
If the life I pay houngan,
If there my life
I know not.
Law Simbi Makaya! Dogwe!
I give credit to
In children.

By Mambo By Mambo
Simbi Andezo - Sa Ki Fe Yo Pa Vle We Mwen
Date: 2020-07-01 15:09:36

Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.
Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.
Yo bay mwen pwen a,
se pou m mache la nwit, O!
Yo bay mwen pwen a,
se pou m mache la nwit, O!
Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Simbi Andezo!
What do you want me to do,
They do not yet know me.
Simbi Andezo!
What do you want me to do,
They do not yet know me.
They give me the point,
let's walk the night, oh!
They give me the point,
let's walk the night, oh!
Simbi Andezo!
What do you want me to do,
They do not yet know me.

By fredason By fredason By fredason
saint jacques
Date: 2017-05-13 13:17:05

saint jacques hoo chwal an mwen nan poto li pa genyen pesone mounn bal lavie pou mwen


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Saint Jacques, your horse!
I'm in the post
It doesn't have anyone
A bullet life for me.

By saintclair By Kirill The Magus By James
Siné Kouzin
Date: 2017-03-10 13:04:49

Pap maryé ak Siné, Pap plasé ak Siné o Siné
Siné voyé rélé mwen
Siné voyé chaché mwen
zanmi kamarad si oué Siné pasé ba li chez pou mwen


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Pope married Sine, Pope placed and Sine Sine o
Sine summoning me
Sine sent me
friends comrades if warning signs Sine than give it inflicts me

By Martineducteil By Martineducteil By anthonyvr
Sen Jak Maje
Date: 2015-04-24 04:20:43

Sen Jak oh gade'm blese oh mwen blese Ogou mwen pa wè san mwen


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Saint Jacques oh look i'm wounded i'm wounded Saint Jacques i don't see my blood

By Mambo By Martineducteil By lasirene
Seniyé (Lapriyé Djo)
Date: 2015-04-21 04:11:32

Seniyé m'pral koupé ma lonjé jodi-a
Seniyé m'pral koupé ma lonjé pou jou sa
Seni Mayofré gwéto o gwéliyé
Seni Mayofré gwéto o gwélisa
Sen Pyé rélé Sen Pol
Sen Pol rélé Sen Pyé
Mayofré pou jou sa a.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Martineducteil By Martineducteil
st jacques
Date: 2015-03-17 17:56:03

ma mande kiyes ki gen talan pou yo danse vodou (2X
st jacques rele depi m soti dereyal kisa m mande yo prete
m pa manje nan men yo mpa bwe dlo nan men yo
st jacques rele depi m soti dereyal m pa mande yo prete


Record now!

I ask who has talent for dancing voodoo (2X
St. Jacques called me out since what I asked to borrow dereyal.
I do not eat in but I do drink water with them.
St. Jacques called me out since I did not ask to borrow dereyal from them.

By grey By Mambo Vye Zo
Simbi Makaya
Date: 2015-03-13 18:31:51

Papa Simbi, Simbi, Simbi Makaya
Houngan Pa Bondye, ou pa we
Milimine pou moun yo
M'achte balen nan, se pou'm pale a djab mwen
M'achte balen nan, se pou'm pale ak pwen mwen


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Simbi, Simbi, Simbi Makaya
Houngan By God, you do not see
I illuminate for people,
I bought my candle for me to talk to my djab,
I bought my candle to talk to my point,
Papa Simbi, Simbi, Simbi Makaya
Houngan By God, you do not see
I illuminate for people

By Mambo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Simbi Dlo
Date: 2014-12-15 17:23:15

Simbi Dlo yayé, Damballah Wedo yahé
Simbi yo poko konnin mwen
Damballah yo polo konnin mwen la
Simbi Dlo yayé o


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Simbi Dlo a-e, DAnbala Wedo ay-e!
Simbi DLo a-e, Danbala Wedo ay-e!
Simbi, I know you!
Danbala you know me, O!
Simbi Dlo ay-e!

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo

« 1 2 3