Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

Papa Ghede - Pim Nan Tchou Mwen
Date: 2020-07-03 01:21:51

Pim nan tchou mwen se mwen menm
Pim nan tchou mwen se mwen menm
Papa Gede ki pa konn betize
Pim na tchou mwen se mwen menm


Record now!

Let me genital violent parties
It's me Papa Gede Who does not Badine
Eroticism is pay me respectable showcase
Sexual gesture my faithful emblem

Papa Legba - Legba Nan Baye-a
Date: 2020-07-01 15:08:43

Legba nan baye-a
Legba nan baye-a
Legba nan baye-a
Se ou ki pote drapo
Se ou kit pral pare soley pou lwa yo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By fredason By fredason
Papa Loko - Papa Loko Ou Sè Van
Date: 2020-07-01 15:07:23

Papa loko ou sè van
Pousè-n alè
Nous sè papiyon
Na potè nouvèl bay agoué
E tou sa ki di biyin...
Jé-m layé
E Tou sa Ki di mal o-o
Jè-m layé


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Loko, you are the wind. Blow on us!
We are butterflies sweeping in from the sea, bringing news.
All that is good and all that is bad we see.
We will tell you.

By Mambo Vye Zo
papa pye
Date: 2020-06-10 20:32:37

jaden mwen lwwn mayim ape kase ago e 2x
joum jwenn yon fanm ki pa pote pannye nan tet savalouwe
savalouwe papa pye savalouwe 2x
joum jwenn yon fanm ki pa pote pannye nan tet salouwe


Record now!

My garden lwwn mayim has broken excuse me 2x
Taking a woman who does not carry anything in the field
sailor father of 2x saddle tree
You get a woman who does not bring her to the salute

By grey By fredason
Pa kriye
Date: 2017-04-13 23:49:44

Pa kriye pa rele o
fò w pa kriye si m fè chemen pa mwen
Pa kriye pa rele o
Fò w pa kriye si m fè chemen pa mwen
map sèvi fran Ginen
ou menm ou nan de chemen
map sèvi fran Ginen
ou menm ou nan de chemen
kite m chèche lavi mwen
kote Ginen a vle


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Don't cry, don't call [out]
You're strong, don't cry if I don't make my way
Don't cry, don't call out
You shouldn't cry if I don't make my way
I am serving Guinea
You are in the road
I am serving Guinea
You are in the road
Let me seek out my life
Where Guinea wants.

By Ahmad By Ahmad By James
Papa Legba
Date: 2017-04-13 23:49:13

Yanvalu ago, ago! Yanvalu mwen ago ago, Gran Chemen baye mwen, Yanavlu mwen ago ago!,Yanvalu mwen ago ago Gran chemen baye mwen.


Record now!

Yanvalou, ago ago!
My yanvalou, ago ago
Great Road, my gate
My yanvalou, ago ago
Great Road, my gate

By XxkingxX By James
PYE
Date: 2015-07-15 05:07:29

Papa pye Bade kiliso papa pye papa pye Bade kiliso O lanme ki lanme Joliboi vole lapie atidanhi boloko sove ya sove,eh pati ya pati, sove ya sove ale yo va ale vre Papa pye Bade kiliso oh o oh.


Matinikdjouba


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By serviteur By serviteur
Panama'm tombé
Date: 2015-03-24 03:14:19

Mwen soti la vil Jakmel ta pralé la Valé
en arivan kafou Bainet panamam tombé
panama'm tombé, panama'm tombé sa ki deyi ranmasé'l pou mwen.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

I'm from the city of Jacmel
I am leaving the valley
Arriving at the crossroads of Bainet
I will tip my hat (my Panama falls)
I will tip my hat (my Panama falls)
I will tip my hat (my Panama falls)
These two would pick it up for me.

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Papa Loko nou la, ago-e
Date: 2015-03-17 18:00:37

Papa Loko nou la, ago-e!
Papa Loko nou la, ago-e
Papa Loko,
Blenassi Bade Bole se fre nou,
Batala wa ma mwen
Silibo fe pou nou la,
Bondye vle ede nou


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Loko, we are here ago-e!
Papa Loko, we are here, ago-e
Papa Loko,
Blenassi Bade Bole is our brother,
Batala is my king
Silibo is here for us,
God will help us.

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
papa pye
Date: 2014-12-19 17:00:03

sava louwe , savalouwe papa pye savalouwe (2x)
papa pye m pa manje gonbo yo vlem lave chodye
savalouwe


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By grey By grey