Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5 6

Ogou - Pyè Leman Lèmiso
Date: 2020-08-04 15:17:49

pyè leman lèmiso, ogou batala hey (bis)
pyè leman ou se nèg difè ou ye
lèmiso lespri nou menase vre
pyè leman lèmiso ogou batala


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Ppsk danhome By XxkingxX
Odan - Odan Pale Yo
Date: 2020-08-04 14:22:44

Odan pale yo ee, danki wa pale yo moun yo pale sou dom,
Mwen te pale zanfan yoo, li te pale timoun li yo. Odan pale yo ee, danki wa pale yo moun yo pale so do mwen


Record now!


Click here to translate to english

By Kirill The Magus
Ogou Feray - Feray ohh Nan Men
Date: 2020-08-04 14:16:50

Feray ohh nan men ki moun wa kite badgi a la
Lem rete songe Ogou Feray ma konse ma pran kouraj ooo


Record now!


Click here to translate to english

By cassandra
Ogou Feray - Ban Moin Min
Date: 2020-07-30 12:46:02

Ban moin min, ban moin min, ban moin min, oh Feray oh,
Ban moin min, ban moin min, ban moin min, oh Feray oh,
Papa Ogou fo'w ban moin min. Feray Leman fo'w longe min bay pitit ou yo, Feray oh de min de pie.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Ogou Badagris - Si'w Rete Yon Kote
Date: 2020-07-30 12:34:46

Ogou Badagri si'w rete yon kote ou pa genyen bon vwazinaj se pou'w soti...oh se pou'w ale oh se pou'w soti Olisha mache lakay


Record now!

Ogou Badagri if you remain where you don't have good neighborhood is for you come from ... oh you must go to oh is for you come from Olisha go home

By XxkingxX By Dreolin
Ogou - Pa Bliye Pa Bliye
Date: 2020-07-29 13:52:44

Pa bliye pa bliye Papa Ogou pa bliye...oh pa bliye koze sa-a oh... pinga'w bliye pinga'w bliye wi papa Ogou pa bliye men koze-a nou te pale-a pawol la nou te pale-a men Sen Jak mwen pap janm bliye Ogou Batagris oh nou pap bliye jodi-a se jou pa nou


Record now!

Don't forget don't forget Father Ogou don't forget ... oh don't forget caused this oh ... don't you forget your guard Ogou father forget Yes don't forget but the cause-we spoke-the word we spoke-but Saint James I'll never forget Ogou Batagris oh we will not forget today is day you

By XxkingxX By Dreolin
Ogou Batala - Anye Ogou Batala
Date: 2020-07-29 13:51:27

Anye Ogou-ooo Batala! Balisaj-ooo ki lwa ou ye? (bis) Anye m'se Ogou-ooo Batala!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By XxkingxX By Mambo
Ogou Badagris - Badagris o! Jeneral Sagla
Date: 2020-07-29 13:51:03

Badagris o! Jeneral sagla
Ou se jeneral sagla
Zekle fe kataooo
Se ou ki voye zekle
Tone, grode
Se ou ki voye tone
Badagris o, jeneral sagla


Record now!


Click here to translate to english

By donaines
Ogou Badagris - Ogou Rive Yo Pa Konnen’l
Date: 2020-07-27 14:13:34

Ogou rive yo pa konnen’l Ogou rive Badagris yo pa konnen Lwa sa-a kom mwen malere….si te genyen lajan yo ta konnen Lwa sa-a


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX
Ogou - Ogou Petit-Petit Li Mache De
Date: 2020-07-27 14:11:05

Ogou petit-petit li mache de! Ayay-o! Ogou petit-petit li mache de! Ogou petit-petit li mache de! Ayay-ooo jodi-a jou-a rive


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX

« 1 2 3 4 5 6