Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

Nan Nan Bouclou - Nannan Bouclou
Date: 2020-09-29 12:40:18

Nannan Bouclou Isamaniye e, Adjoula e!
Nannan Bouclou Isamaniye e, Adjoula e!
O Nannan Bouclou a, balmanman Mounga na manyen yo!
Adjoula manyen yo e manyen yo, Adjoula manyen yo!
M di Nannan Bouclou, wa manyen yo, Adjoula manyen yo e!
Manyen yo e, Adjoula manyen yo!
Ey Adjoula manyen yo e, manyen yo,
Ey Adjoula manyen yo e, manyen yo,
Nannan Bouclou, wa manyen yo!


Record now!


Click here to translate to english

By curnown
Nou Pral Chante Pou Gwo neg yo
Date: 2020-08-23 10:07:11

Manmanm pa la, Papam pa la,
Nou pral chante pou gwo neg yo
Manmanm pa la, Papam pa la,
Nou pral chante pou gwo neg yo

Gwo neg ki nan basin la, Gwo neg kap enwaye
Gwo neg nan bitasyon an, gwo neg kap navige

Jodia se vre, manmanm pa la, papam pa la eh!


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

My mother’s not here, my father’s not here
We’re gonna sing for the big guys
My mother’s not here, my father’s not here
We‘re gonna sing for the big guys

The big guys in the basin, the big guys who are drowning
The big guys on the plantation, the big guys navigating

Today it’s true, my mother’s not here my father’s not here aye

By BayPititPaShish By BayPititPaShish By BayPititPaShish
Nago - Salye Nago Obatala
Date: 2020-07-29 10:29:31

Salye Nago Obatala !
Mèt la rive Obatala.
Salye Nago Obatala.
Mèt la rive Obatala.
Li lè, li tan Obatala!
Li lè, li tan Obatala!
Salye Nago
O Nago rive o!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Greet Nago Obatala!
The master has arrived Obatala!
Greet Nago Obatala.
The master has arrived Obatala.
It is time, it is time Obatala!
It is time, it is time Obatala!
Greet Nago,
Oh Nago has arrived !

By YaseziboounganJAR
Nancy (Mambo Nancy) - Nou Pral Chache Fey
Date: 2020-07-27 14:12:15

Manbo Nancy nou pral chache fey nan bwa oh ki lè li ye… la peti diri ti roch koute grès oh… Manbo Nancy Awoyo vèvèlo


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX
Nou rivé Agohé
Date: 2017-05-08 10:16:50

Nou rivé Agohé
Gran mesi Bon Dié, Damballah Wedo (bis)


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

We arrive Agohé
A great thank you, Bondye (God), Damballah Wedo

By Martineducteil By Martineducteil By James
Nago mwen l a Nago e
Date: 2016-06-01 04:42:08

Nago mwen la Nago e!
Nago mwen la Nago e!
Nou prale wè li
Isi n'ap pase wè w
Nou prale wè li
Isi n'ap pase wè w


Record now!

Hey Nago I am here Nago!
Hey Nago I am here Nago!
We are going to see him.
We will come visit you here
We are going to see him
We will come visit you here

N'ap Priye
Date: 2015-07-19 15:29:16

N'ap priye
N'ap Priye pou moun sa yo-e! (Bis)
On setan devan Bondjè o sa mwen la-e
Nou soti nan Guinen nou vinn changè peyi-an. (Bis)
Priye pou moun sa yo
Guinen-o tande!


Record now!

We pray
We pray for the world (everyone)
We stand before God (place ourselves within)
Oh my! (?)
We come from Guinen (Africa)
We've come to change the county
Pray for everyone
Oh, Guinen, Listen!

By Ozzie Pye By Ozzie Pye