Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3

Marassa - Ti Moune La Yo
Date: 2020-08-04 14:26:53

Ti moune la yo
Sa nous gin la, nap criye
Zenfant la yo, sa nou gin la he
Nap criye
Mwen ba nou bwe, mwen ba nous mange
mwen ba nou bwe, mwen ba nous mange
min akasan sa mele ak sirop
la famille dereale vin adore


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By clauclau By clauclau
Marassa - Dossu Marassa e
Date: 2020-07-30 12:44:14

Dossu Marassa e
Marassa kayela dogwe
Anasia dogwe
Marassa dokoli dogwe


Record now!


Click here to translate to english

By donaines
Marinette - Koukou Nan Pyebwa a
Date: 2020-07-29 13:54:28

Manbo Marinette, koukou nan pyebwa a, manbo Marinette kita! Kita! Kita! Kita! Marinette w chita nan forè a, ou kouche nan dife a, ou manje ak moun ki mouri yo.


Record now!

Mambo Marinette, owl in the tree, Mambo Marinette Kita! Kita! Kita! Kita! Marinette you sit in the forest, you lay in the fire, you eat the dead.

By XxkingxX By XxkingxX
Maman Brijit - Ou Vini Nan Mitan Lannwit
Date: 2020-07-27 13:26:38

Manman Brijit ou vini nan mitan lannwit, ou mache an silans pa reveye vivan an, ou vin an silans a pa reveye vivan nan lanmo, ou te tande sa? li se chwet la nan a Mapou ou se jistis la ak jij la, pesonn pa ka evite, manman an ki moun ki va pini oswa rekonpanse pitit li


Record now!

Mother Brigitte you come at night, walk in silence by waking lives, your silence will not wake the dead, did you hear that? it is the owl's Mapou is justice and the judge, no one can avoid, the mother who will punish or reward children

By XxkingxX By XxkingxX
Maman Brijit - Gason De Kwa a
Date: 2020-07-27 13:26:02

Gason de kwa a! Gason de nan simityè, Madanm nan fan Baron nan de la simityè a nan travay ou , li se tan yo montre majik la, li se tan yo montre yo majik ou a ap travay!


Record now!

Men of the Cross! Men of the cemetery, wife of Baron fan of the cemetery at work, it is time to show the magic, it is time to show your magic will work!

By XxkingxX By XxkingxX
Maman Brijit - Manman Brigitte Manman Mwen
Date: 2020-07-27 13:14:34

manman brigitte manman mwen te we sa al nan trou caille la pa we genyen du feu m'pral cherche dlo pou'm tuye du feu. m'pral bote dlo pou'm tuye du feu la pluie pa tombe pa we terre ya moulle


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Mayanet (Marianette) - Mambo Marainette
Date: 2020-07-27 13:13:21

Mambo Marainette!
Mwen rele ou manman mwen,
Pitit ou bezwen lumye.
Madam de feu,
Vini pou nou,
Chemin nou nwa,
Ba nou dife,
Esprit menace sove nou!
On niin the Grann Marianette!


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Marassa - Marassa La Yo
Date: 2020-07-27 12:00:11

Marassa la yo, yo gen yon abitid,
yo di yo pa manje
Marassa la yo, yo gen yon abitid,
yo di yo pa manje
Kou sèvis kòmanse,
youn pase dèyè kay,
Kou sèvis la fini,
lòt la di li pa manje!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

The Marassa you will find have a habit,
they say they haven’t eaten
The Marassa you will find have a habit,
they say they haven’t eaten
At the start of the service,
One of them hides behind the house
When the service is over,
The other says he hasn’t eaten!

By se io By Mambo Vye Zo By se io
Marassa - Marassa De Marassa Twa
Date: 2020-07-23 13:30:48

Marassa de marassa troi mdit nou nan noi eh eh
Marassa de marassa troi gade nou nan noi eh eh
Marassa de lumin lumie ya pou nale
Marassa troi you lumin chandel la poun ale
Marassa de marassa troi mdit nou nan noi eh eh
Marassa de marassa troi gade nou noi eh eh
Marassa de lumin lumiea ya pou nale eh eh
Marassa troi lumin chandel la poun ale


Record now!

Marassa two, Marassa three, I say we're in the darkness, eh
Marassa two, Marassa three, see us in the darkness, eh
Marassa of light, we are going
Marassa three, you light the candle so we can go
Marassa two, Marassa three I say we're in the darkness, eh
Marassa two, Marassa three, see us in the darkness, eh
Marassa of light, we are going
Marassa three, you light the candle so we can go

By Mambo By lasirene
Marassa Twa - Gen Yon Maman
Date: 2020-07-23 12:23:53

Gen yon maman ki gen twa petit Marasa,
Mwen pa konnen ki nom map bay yo!
Gen yon maman ki gen twa petit Marasa,Mwen pa konnen ki nom map bay yo!
Map rele yon pa di byen pa di mal,
Map rele lot la m te pale ou ase,
Dambala Wedo ki jan map rele lot la,
Map rele lot la, lang nan mitan bouch yo!


Record now!

There is a mother who has three Marasa children,
I don't know what name I will give them!
There is a mother who has three Marasa children,
I don't know what name I will give them!
I will call one, don't speak good don't speak evil,
I will call another one, I have spoken to you enough,
Dambala Wedo how will I call the other one?
I will call the other one, the tongue in the middle of their mouths.

By Mambo By Mambo

« 1 2 3