Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5 6 7

Legba - ouvre baye pou mwen
Date: 2020-08-30 16:47:44

Papa Legba ouvre baye pou mwen, Ago eh!
Papa Legba Ouvre baye pou mwen,
Ouvre baye pou mwen, Papa
Pou mwen passe, Le'm retounnen map mesi Lwa yo!


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Papa Legba, open the gate for me, Ago eh
Papa Legba, open the gate for me
Open the gate for me, Papa
For me to pass, when I return I will thank the Lwa!

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Legba - Map Antre Nan Bitasyon
Date: 2020-08-23 10:05:55

map antre nan bitasyon an mape mande kote Papa Legba rete oh...lavi-a voye mwen byen lwen oh sou pwen Ginen an...lavi-a voye'm byen lwen oh sou pwen an...mape rele oh Legba oh Legba oh Legba...wa di yo ou konnen mwen la ohhh


Record now!

I'm entering the plantation,
I'm asking where is Papa Legba
Life has taken me far off the strength of the Ginen
Life has taken me far off of their strength
I will sing "oh legba, oh legba, oh legba"
You will tell them that you know I'm here

By XxkingxX By BayPititPaShish
Lenba (Kongo) - Ti Gason Lenba
Date: 2020-08-14 15:00:00

Ti gason Lenba, mwen di jwe o.
Bilolo!
O jwe nan pye verite nou.
Solèy leve nan pye verite mwen.
Ti gason Lenba jwe non,
nan pye verite nou.


Record now!

Lenba boy, oh I say play. Bilolo!
Oh play at the feet of our truth.
The sun rises at the feet of my truth.
Lenba boy go ahead and play,
at the feet of our truth.

By luceromundo By luceromundo
Legba - Plante i poto
Date: 2020-08-14 14:59:05

Plante i poto
Papa Legba plante i poto O
Plante i poto
Tibon Legba plante i poto O
Papa Loko di yo
Atibon Loko di yo sa yé
Atibon Loko di yo sa yé
se ou menm ki soti jakomél,
ou ap bay yo nouvél O


Record now!

Plant the post
Papa Legba plants the post oh
Plant the post
Tibon Legba plant the post O
Papa Loko tell them
Atibon Loko tell them
you are the one who comes from Jacmel, give them the news

By luceromundo By luceromundo
Legba - Legba Nan Payi Voudou
Date: 2020-08-14 14:28:28

Aee Legba nan payi voudou
Eee Papa Alegba eh nan payi du voudou


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Aee Legba is in the peristile vodou
Eee Papa Legba eh in the peristile vodou

By luceromundo By luceromundo By luceromundo
Legba - Ouver Barye a Pou Atibon
Date: 2020-08-14 14:20:26

ouver barie a pou Atibon, Papa Legba ki ta pe pase eya veye zo'w, wa veye vie sanyan, wa veye zo'w, wa veye zo'w kataroulo wa veye zo'w. Papa Legba Lwa'm nan ki ta pe pase eya veye zo'w.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Open the gates to Atibon
Papa Legba is almost caming
look at the old king
look at the old Sanyan (bleeding)
you are at risk if you look kataroulo (chariot of fire/the sun)
Papa Legba lets the lwas see who is caming .

By lasirene By Mambo By luceromundo
Linglesou - Senk Kout Kouto
Date: 2020-08-04 15:13:35

Senk kout kouto senk poulaye ponya
Mon baille mama, mon baille papa moi
L'en Guinén puo refaire pou moin
Point la utilé
Linglesou Wayà
Combieu fem ou gagnin?
Ou gagnin twà
Ou gagnin kat
Ou ganin senk
Ou gagnin six
Fre Linglesou papa
Sept fem ou ganin


Record now!

Five stabs with a knife, five stabs with a dagger
I gave my mother, i gave my father
For the african spirit to renew my charm
my magic charm is useful to me
Linglesou Waya,
how many wives have you?
You have three
You have four
You have five
You have six
you have seven wives
Brother and father Linglesou

By luceromundo By luceromundo
La Siren - La Siren, La Balen
Date: 2020-07-29 10:23:37

La Siren, La Balen, Chapo'm tonbe nan la me. (bis)
Map fe kares pou La Sirene,Chapo'm tonbe nan la me. Map fe kares pou La Balen,Chapo'm tonbe nan la me.


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

The Mermaid, The Whale,My hat fell into the sea. (repeat)
I caress the Mermaid, My hat fell into the sea.
I caress the Whale, My hat fell into the sea.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Legba - Velekete Papa Legba
Date: 2020-07-27 14:10:30

Velekete Papa Legba... Legba djanmensou-ooo! (bis) O lensifre Legba mache anwezo! Velekete Papa Legba... Legba djanmensou-ooo!!!


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX
Legba - Jete Dlo Wi Nan Lakou
Date: 2020-07-27 12:24:09

Jete dlo wi nan lakou a
Alegba nan barrye e e
Salouwe wi nan lakou a, Alegba nan barrye eh
se pou nou priye wi nan lakou a
Alegba nan barrye e e
Atibon Legba kanpe nan barye
Alegba nan barrye
Vodou legba kanpe nan barye oo
alegba nan barrye a ey


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Yes, pour water for the lakou,
Legba of the Gate, e
Yes, salute the lakou,
Legba of the Gate, e
Yes, pray for the lakou for us,
Legba of the Gate, e
Atibon Legba stands in the gate,
Legba of the Gate,
Vodou Legba stands in the gate, o,
Legba of the Gate, a ey!

By mayogu By Mambo Vye Zo By andezo

« 1 2 3 4 5 6 7