Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5 6 7

Legba Atibon - Mwen Nan Dlo
Date: 2020-07-04 01:33:15

Mwen nan dlo
Pa wè mwen nan dlo
Legba manman mwen
N’paré pranl pou mwen
Mwen nan dlo pa wè mwen nan dlo
Legba Papa Mwen
N’paré pranl pou mwen
Mwen nan dlo
Mwen nan dlo
Pa wè mwen nan dlo
Pa wè mwen nan dlo

Aibobo! Aibobo! Aibobo


Record now!

I am in the water
I do not see the water
Legba my mother
You are ready to take it for me
I am do not see the water in my water
Papa Legba I am
You are ready to take it for me
I am in the water
I am in the water
I do not see the water
I do not see the water

Aibobo! Aibobo! Aibobo

By drikocarvalho By Mambo Vye Zo
Loko - Loko Anye
Date: 2020-07-04 01:27:03

Loko anye ! Loko anye Ki Loko sa ?
M'pral chache paran wen
M'pral chache fanmi wen
Atiassou ki bò ou prale ?
Mwen prale nan peyi Guéléfré


Record now!

Loko anye! Loko anye!
What Loko?
I'll get my parents
I'll get my family
Atiassou which side are you?
I go to the country of Guéléfré.

Lwa - Mwen Gen Yon Bagay Nan Tèt Mwen
Date: 2020-07-04 01:25:09

Mwen gen yon bagay nan tèt mwen,
se lè m angaje.
Y a wè sa ki nan tèt mwen.
M pral wè sa ki nan tèt mwen.
Men lè m angaje,
lwa manman m yo dechennen


Record now!

I have something in my head,
it’s when I’m in trouble.
Th
ey will see what’s in my head.
I’m going to see what’s in my head.
But when I’m in trouble,
my mother’s lwa are unchained

La Sirene - Mistress de Oseyan
Date: 2020-07-03 15:06:45

Mistress de oseyan, manman nan lanme' a, mo pa ka espirime sa ou vle di pou mwen.Geri m'ak dlo kalme ou, beyen m' nan bon konprann ou an. Larenn Mwen! Pwoteje m' man men lenmi, ak fo's kouraj ou. Gade! bote ou, ak pouvwa ou! La siren! La siren! La siren! La siren! La siren! La siren! La siren!


Record now!

Mistress of the ocean, mother of the sea, words can not express what you mean to me, Heal me with calm water, and bathe me in your wisdom. My queen! Protect me from the enemy, and your strength, see your beauty and your power. The siren! The siren! The siren! The siren! The siren! The siren! The siren!

By mzcharlie By mzcharlie
Legba - Nou marche Papa Legba
Date: 2020-07-01 21:42:39

Nou marche Papa Legba nou marche
Nou marche vee-ya ki-anne,nou marche
Nou pralez way sa kin an kye-la
Nou pralez way kote Legba Kommande


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

let's walk papa legba, let's walk, let us walk old legba were going to go see what's going in the house, were going to go see where legba commands.

By Houngan Liam By Houngan Kris
La Siren
Date: 2020-07-01 19:41:51

La Siren, La Balen, Chapo'm tonbe nan la me. (bis)
Map fe kares pou La Sirene,Chapo'm tonbe nan la me. Map fe kares pou La Balen,Chapo'm tonbe nan la me.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

The Mermaid, The Whale,My hat fell into the sea. (repeat)
I caress the Mermaid, My hat fell into the sea.
I caress the Whale, My hat fell into the sea.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Legba - Vodou Legba e Salye Legba
Date: 2020-07-01 19:06:18

Vodou Legba eee salye Legba ago ee ou yee salou eee O paren Legba vinn salye Zanfan yo vodou Legba eee salue zanfan pou nou ale salou ee O paren Legba O vin'n salue zanfan yoMatinikDjouba


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Vodou Legba eh! Greetings, Legba!
Ago ehO father Legba come salute your children
Vodou Legba eh!
Salute your children so we can come
O father Legba
Come and salute the children!

By serviteur By serviteur By James
Legba - Legba Nan Barye-a
Date: 2020-07-01 19:05:24

Legba nan barye-a l'kanpe Parenn nan barye-a l'kanpe...mache prese vinn jete dlo Legba nan barye l'kanpe


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Legba in the gate!
He stands
Father in the gate
He stands
Come quickly, come throw the water
Legba in the gate,
He stands!

By XxkingxX By Kirill The Magus By James
La Sirene - Sirene O, se Mwen-a Balenn O
Date: 2020-07-01 19:03:19

Siren oh se moin balein,
oh siren oh se moin balein,
oh pagin anyin pase bondye nan peyia, siren oh se moin balein kap komande!
Siren oh se moin balein,
oh siren oh se moin balein,
oh pagin anyin pase bondye nan peyia, siren oh se moin balein kap komande!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

O Sirene! I am the whale
O Sirene! I am the whale
There is no one greater than God in the country
O Sirene! It is I, the whale, who is commanding!
O Sirene! I am the whale
O Sirene! I am the whale
There is no one greater than God in the country
O Sirene! It is I, the whale, who is commanding!

By Mambo By andezo By James
La Sirene - Sirene O, se Mwen-a Balenn O
Date: 2020-07-01 15:21:20

Sirene O, se mwen-k Balenn O (bis)
Pa gen anyen pase Bondye nan peyi-a
Sirene O, se mwen Balenn kap komande.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

O Sirene, it is I, the whale (repeat)
There is no one greater than Bondye in this country
O Sirene, it is I, the whale, who commands.

By andezo By andezo By andezo

« 1 2 3 4 5 6 7