Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5 6 7

Legba
Date: 2020-10-07 07:16:44

Alegba ou se van
Pou se n ale, nou se papiyon na pote nouvel ba yo!
Alegba atibon ou se van pou sen nale
Nou se papiyon, na pote nouvel ba yo!
Tou sa ki di byen anje n la e!
Tou sa ki di mal la je n la e!

Alegba atibon ou se van pou sen ale
Nou se papiyon na pote nouvel ba yo!
Alegba atibon ou se van pou sen ale!
Nou se papiyon na pote nouvel ba yo!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Alegba is old
from the sacred, you`re the butterfly, bring news to them!
Alegba Atibon you`re are the wind, lets go
You are the butterfly, you bring the news!
All that saith good to us, and it is!
For those that speak evil, let them see evil!

Alegba Atibon is wind pousse we go
You are the butterfly, bring the news!
Alegba Atobon is wind, lets go!
You are the butterfly, bring news to them!

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Legba - nan bayea
Date: 2020-10-05 16:53:23

Legba nan bayea,Legba nan bayea,Legba nan bayea, se ou ki pote drapo,se ou ki pare soley pou lwas yo.


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Legba in the gate, Legba in the gate,
Legba in the gate, it is you who carry the flag, it is you who shade the sun for the Lwa.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Loko (Loko Atisou) - Va Loko, Loko va Dieu
Date: 2020-10-05 16:51:07

Va Loko, Loko va Dieu
Va Loko, Loko va Dieu
Va Loko, Loko va Dieu
M'mayanvalou Loko,
Loko va Dieu


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Go Loko, Loko go to God
Go Loko, Loko go to God
Go Loko, Loko go to God
I Yanvalou Loko,
Loko go to God

By Houngan Kris By Houngan Kris
Loko - Bonswa Papa Loko Houngan Mwen
Date: 2020-10-01 13:43:46

Bonswa Papa Loko houngan mwen,
Bade wandile gweto lisa dole-o!
Bonswa Papa Loko houngan mwen,
Bade wandile gweto lisa dole-o!
Apre Bondye mwen nan men o!
Apre lasen, mwen nan men o la!
Bondye devan, marasa deye o!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Good Evening Papa Loko, my houngan.
Bade wandile gweto lisa dole-o!
Good Evening Papa Loko, my houngan.
Bade wandile gweto lisa dole-o!
After God, I am your hands.
After the saints, I am in your hands,
God is in front, the marasa are behind!

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Legba - Lafanmi o
Date: 2020-10-01 13:43:09

Lafanmi o, an n rasanble nan demanbre a,
n pral fè seremoni an.
Limen balenn nan – o an n rele lwa yo.
Sonnen ason an – rele Papa Legba. .
Nan kafou a, o nou angaje.
Papa Legba – louvri baryè pou lwa yo.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Family, o, let's assemble, we are going to do ceremony.
Light the candle, oh let's call the lwa.
Shake the asson- call Papa Legba
At the crossroad, oh we are in trouble
Papa Legba open the gate for the lwa

By tashagr By Martineducteil By tashagr
Legba - Yo Pran Papa Legba Yo Mete'l
Date: 2020-10-01 12:36:12

Yo pran papa legba yo metel nan barie
Yo pran granne erzuli yo metel ladan kay
lapli tonbe te a glisse la pli tonbe te a glisse la
le ya besoin legba ya mache deye li
Yo pran papa legba yo metel nan barie
Yo pran granne erzuli yo metel ladan kay
lapli tonbe te a glisse la pli tonbe te a glisse la
le ya besoin legba ya mache deye li
Yo pran papa legba yo metel nan barie
Yo pran granne erzuli yo metel ladan kayv
lapli tonbe te a glisse la pli tonbe te a glisse la
le ya besoin legba ya mache deye li!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Legba took them mutually in barie
Take it home granne erzuli are mutually
rain had fallen further to the glisse glisse been the
when ya need Legba being followed and
Papa Legba took them mutually in barie
Take it home granne erzuli are mutually
rain had fallen further to the glisse glisse been the
when ya need Legba being followed and
Papa Legba took them mutually in barie
Take granne erzuli of the mutually kayv
rain had fallen further to the glisse glisse been the
when ya need Legba being followed!

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Legba - Kreyol Sonde Miwa
Date: 2020-10-01 12:35:18

kriol sonde miwa Legba eh,kriol sonde miwa Legba eh,kriol sonde miwa Legba an ye oh.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Creole, search the mirror, Legba eh
Creole, search the mirror, Legba eh
Creole, search the mirror -
Legba is there

By lasirene By Martineducteil By donaines
Legba - O Legba Kommande
Date: 2020-10-01 12:26:35

O Legba! Commande,
Vie Legba! Commande!
Commande-yo!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

O Legba! Give orders,
Old Legba! Give orders!
Give them orders!

By Mambo By Kirill The Magus By Mambo
Loko - Bonswa Papa Loko Houngan Mwen
Date: 2020-10-01 12:22:30

Bonswa Papa Loko houngan mwe! Bade wandile gwèto lisa dole-ooo! Di bonswa Paren Loko houngan mwe! Bade wandile gwèto lisa dole-o! Apre Bondje menm la men ou... Atisougwe menm la men ou la! Bondje devan ou pa we lesen deye-o! Bondje devan ou pa we lesen deye-o! Bondje devan mezanmi lesen deye-o!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Hail Father Loko that I houngan! Badè wandile gwèto Lisa DOLE-ooo! Say Goodnight Paren Loko that I houngan! Badè wandile gwèto Lisa DOLE-o! Following the same divine hand ... Atisougwe same but yours! Divine presence you do not see behind lesen-o! Divine presence you do not see behind lesen-o! Alas lesen divine presence behind-o!

By XxkingxX By Martineducteil By XxkingxX
Loko - Papa Loko Ou Sé Van
Date: 2020-10-01 11:30:23

Papa Loko ou sé van
Pousé-n alé
Nou sé papiyon
Na pote nouvèl bay agoué (bis)

E tou sa ki di biyin
Jé-m layé
E tou sa ki di mal o-o
Jé-m layé

Papa Loko ou sé van éy
Pousé-n alé
Nou sé papiyon
Na poté nouvèl bay agoué

Paròl Papa Loko, paròl ampil-o (x2)
Pousé-n alé
Nou sé papiyon
Na poté nouvèl bay agoué.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Loko, you are the wind
Blow us,
we are butterflies
So we may take news to the others. (repeat)

Those who speak well,
I see through them
Those who speak ill,
I see through them.

Papa Loko, you are the wind
Blow us,
We are butterflies
We will take news to the others.

The word of Papa Loko comes first (x2)
Blow us,
We are butterflies
We will take news to the others.

By PS By Martineducteil By PS

« 1 2 3 4 5 6 7