Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5 6 7

Ghede - Gede Zarenyen
Date: 2020-07-04 01:17:33

Gede Zarenyen
Woy woy
Gede Zarenyen

Gede Zarenyen
Woy woy
Gede Zarenyen
Woy woy
Gede Zarenyen

Gede Zarenyen
Yap fé konplo
Pou yo touye mwen

Woy woy
Gede Zarenyen


Record now!

Gede Zarenyen
Death is a patient spider
Spinning its web every day
As it prepares a trap
In the secret conspiracy

Death watching over my life
Threatening me and protects me
Do not let me take
Other than you

Gran Bwa - O Gran Bwa
Date: 2020-07-03 15:10:10

O Gran Bwa, O Gran Bwa
O Gran Bwa se ou ki wa
O Gran Bwa, O Gran Bwa
Nan forè se ou ki wa.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

O Gran Bwa, O Gran Bwa
O Gran Bwa you are king
O Gran Bwa, O Gran Bwa
In the forest you are king.

By James By James By James
Gran Bwa - Gran Bwa Ile Ile o
Date: 2020-07-02 18:03:31

Gran Bwa ile ile o
Gran Bwa ile ile o
Gran Bwa ile ile o
Gran Bwa ile ile
Sousou pajanmen


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Gran Bwa island, o, Gran Bwa island, island, o, is a powerful spirit
Who wants to be happy, be happy, o, who wants to be angry, be angry, o

By Houngan Liam By Ossange
Ghede Nibo - Papa Ghede Bel Gason
Date: 2020-07-01 19:02:44

Papa Guédé bel gason
Guedé Nibo bel gason
Abiyé tou en blan poil al monté au palais
ldl abiyé tou en blan li semblé yon député
lel abiyé tou en nwa li potré yon sénateur


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Ghede is a handsome man
Ghede Nibo is a handsome man
Dressed all in white he goes up to the palace
Dressed all in white he looks like a deputy
Dressed all in black he's the picture of a senator.

By Martineducteil By Martineducteil By James
Gran Bwa - M Ale Nan Gran Bwa
Date: 2020-07-01 18:54:34

M al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Premye a, yon boutey nwa,
Dezyem nan, yon tet san ko,
Twazyem nan, yon asson nan men!
Se li ke wa, se li kap komande.


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
The first, a black bottle,
The second, a head without a body,
The third, an asson in hand!
It is king, it commands.

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Gran Alouba - Gran o Rélé
Date: 2020-07-01 15:13:09

Gran·n-o rele Gran·n-o
Gran·n-o, rele Gran·n-o
o, Gran·n-Alouba lonje men bay Zanfan layo


Record now!

Gran · n-o is called Gran · n-o
Gran · n-o, called Gran · n-o
o, Gran · n-Alouba reaches out to the children of layo

By fredason
Ghede - Yo Nap Rele Yo
Date: 2020-07-01 15:01:56

Yo, nap rele Yo
Guede nou va vou
Nap rele yo,
Adja nou rive.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

You, we are calling you
Ghede nouvavou
We are calling
Soon we arrive.

By DeeDee By Mambo Vye Zo By James
Gran Bwa - M'pa Nana Betize
Date: 2020-07-01 14:59:52

Gran Bwa m'pa nan betize oh metre Gran Gwa m'pa nan bitize ave yo sa ki vle kontan kotan saki vle fache fache oh metre bwa ye oh gran bwa ye ou pa nan betize ave yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Gran Bwa I do not joke with them big wood I do not joke with Those who want to be content can be, those who want to be angry can be angry
Gran Bwa I do not joke with them

By claudianana By Mambo Vye Zo By claudianana
Gran Ezili - Gran·n-Ezili Doba-e
Date: 2020-07-01 14:57:00

Gran·n-Ezili... Doba-e
n'ape pale yo, yo pa vle koute!
o, Gran·n-Ezili Doba-e
n'ape pale yo, yo pa vle koute!
nou te pale ti moun yo...
nou te pale zanfan layo...
o, Gran·n-Ezili Doba-e
nou t'ape pale... -yo pa't vle koute!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Gran · n-Ezili ... Doba-e
let's talk, they do not want to listen!
o, Gran · n-Ezili Doba-e
let's talk, they do not want to listen!
We talked to the kids ...
We talked to the children of the lwas ...
o, Gran · n-Ezili Doba-e
we talked ... - did not listen!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Gran Bwa
Date: 2016-01-12 01:11:20

Gran Bwa pa nan betize oh metre Gran Gwa pa nan bitize ave yo sa ki vle kontan kotan saki vle fache fache oh metre bwa ye oh gran bwa ye ou pa nan betize ave yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Gran Bwa I am not making fun,
Gran Bwa, I am not making fun of them.
Those who want to be happy, let them be happy;
Those who want to be angry, let them be angry.
Oh Gran Bwa E-O!
Gran Bwa, I am not making fun of them.

By Mambo By Martineducteil By Mambo Vye Zo

« 1 2 3 4 5 6 7