Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5 6

Ghede (Brav) - move tan bare mwen
Date: 2020-10-05 16:53:01

Brav Gede Nibo, tout otan yo poko we mwen move tan bare mwen, (bis)
La plwi tonbe, te a glise,
La plwi tonbe, te a glise,
Brav Gede Nibo, tout otan yo poko we mwen move tan bare mwen.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Brav Gede Nibo, all the while they don’t yet see me bad weather bars my way,
(repeat)
The rain falls, the earth is slippery,
The rain falls, the earth is slippery,
Brav Gede Nibo, all the while they don’t yet see me bad weather bars my way,

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Gran St. Anne - Grann-o M'a Wele Grann-o
Date: 2020-10-01 11:33:34

Gran'n-o! M'a wele Gran'n-o! (bis) Gran'n St. Anne w'a lonje men ba zanfan la yo..


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Grann-O! I'm calling Grann!(repeat)
Grann St. Anne, you stretch your hands out to the children.

By XxkingxX By Martineducteil By cheremiste
Ghede Nibo - Papa Gede bel gason
Date: 2020-09-29 13:41:51

Papa Gede bel gason
Gede Nibo bel gason
Li abiye tou de blan
Pou l monte o Pale
Le l abiye tou de blan
Li sanble yon depite
Le l abiye tou de nwa
Li sanble yon senate
Whoi anmwe Gede, whoi Gede Nibo,
Whoi anmwe Gede, whoi Gede Nibo.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Gede is a handsome man,
Gede Nibo is a handsome man,
He dresses all in white
To go up to the Palace
When he dresses all in white
He looks like a Deputy
When he dresses all in black
He looks like a Senator
Whoi help me Gede, whoi Gede Nibo,
Whoi help me Gede, whoi Gede Nibo.

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Gran - Gran·n-o rele
Date: 2020-09-29 12:57:34

Gran·n-o rele Gran·n-o
Gran·n-o, rele Gran·n-o
o, Gran·n-Alouba lonje men bay Zanfan layo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By zenny By saintclair
Gran Chemin Legba - Gran Chemin mou a
Date: 2020-09-29 12:42:49

Gran Chemin mou a
E yan é yan Kwaé
Gran Chemin mou a
E yan é yan Kwaé
Dago dou sobo yé
Badè si é miwazan é

Gran Chemin mou a
E yan é yan Kwaé
Gran Chemin mou a
E yan é yan Kwaé
Dago dou sobo yé
Gran Chemin sa pouki ou
No min non mwen
Gran Bawiè pouki ou nonmin nom mwen
Ma rivé nan Bawiè Atibon
Wa chèché on jan nou entré


Record now!


Click here to translate to english

By drikocarvalho
Ghede Nibo - Vinn danse woy
Date: 2020-09-29 12:38:19

Vinn danse woy
vini chante woy
vinn danse woy Banda Gede Nibo (x2)

Hounsi vini danse hounsi vini chante
hounsi vinn mawoule Banda Gede Nibo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Come and dance,
come and sing, join in with the
Banda, Gede Nibo!

Hounsi come to dance
Hounsi came to sing
Hounsi come to join the banda with Gede Nibo

By luceromundo By luceromundo By luceromundo
Ghede (Brav) - Anmwé Mache
Date: 2020-08-14 14:59:33

Anmwé mache, prese o kouri non, mache
Djàn la nan bariyé a l'ap tann mwen


Record now!

Help, walk, hurry, oh run, walk
the spirit is at the gate, he's waitin' for me

By luceromundo By luceromundo
Ghede - Gedevi oooh
Date: 2020-08-14 14:58:32

Gedevi oooh, mitòn yagaza! Gedevi oooh, mitòn yagaza!
Papa Guede voyé lajàn
tonton no voyé lajàn
Sa k'pa ranmasé, zafé yo!


Record now!


Click here to translate to english

By luceromundo
Ghede (Baron) - Anye Bawon se Lwa
Date: 2020-08-14 14:33:20

Anye* Bawon se Lwa eee
Lè yo malad yal devan Bawon
Lè yo geri yo di Bawon se demon
Anye Bawon son Lwa


Record now!

The will of Bawon is law
the sicks kneel in front of Bawon
the ones who were healed say Bawon is devil
The will of Bawon is law

*Anyé is the directory, a post French revolution institution in France who governed the country

By Mambo By luceromundo
Ghede (Baron pwen) - Maji wo, maji wo
Date: 2020-08-14 14:30:55

Maji wo, maji wo, maji pwen an.
Bilolo
Lé w'we m'nan simitié avek pwen an
Lé w'we m'nan devan Bawon
ko sa l'danjere
Men le w'we m'konsa
Lé w'we m'nan devan Bawon an.
Pwen sa l'danjere
Pwen an asire
Pwen an danjere


Record now!

High magic, high magic, the pwen is magic
Bilolo
When you see me in the cemetery with the pwen (spell)
When you see me in front of Baron
that is how it's dangerous
But when ypu see me like this
When you see me in front of Baron, yeah
the pwen (spell) is dangerous
the pwen is guaranteed
the pwen is dangerous

By luceromundo By luceromundo

« 1 2 3 4 5 6