Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3

Danbala Wedo - Papa Dambala, Dambala
Date: 2020-10-01 12:28:21

Papa Dambala, Dambala
Ou konnen n´sé pitit-ou Papa
Papa Dambala, Danmbala
Louvri Jé-ou pou gadé-n (bis)

Dambala éy
Mapé mandé ou
Koté ouap kité pitit ou-yo

Dambala roy
Fo ou vini ouè
Nan ki mizè pitit ou yé


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Dambala, Dambala
You know we are yout children
Papa Dambala, Dambala
Open your eyes and see us (bis)

Dambala, hey, I'm asking you
To see where we you leave your children
Dambala, king, you must come and see
The poverty your children are in.

By PS By Martineducteil By PS
Danballa - Se Bon, Se Bon
Date: 2020-09-29 13:36:47

Danballa Wedo, se bon se bon
Ayida Wedo, se bon se bon
Le map monte chwal moin guin moun ka krie
Le map sele chwal moin guin moun ka krie


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Danballa Wedo is good, is good
Ayida Wedo, is good, is good
When I ride my horse, Ginea can weep
When I saddled the horse, Ginea wept

By lasirene By Martineducteil By donaines
Danballa Wedo - Pousuiv ya pe pousuiv
Date: 2020-09-29 13:36:03

Pousuiv ya pe pousuiv moin la a la yape pousuiv oh
Se moin mem Damballa Wedo, se moin mem Aida Wedo
Yo poko we kote'm tounin koulev oh


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Follow me, follow me, all people follow me
I am Damballa Wedo, I am Aida Wedo
They have yet to see me, the snake

By lasirene By Martineducteil By donaines
Djab (Djab Mayonbe) - Pwen sou pwen-o
Date: 2020-09-29 12:45:56

Pwen sou pwen-o Papa Mayonbe!
Djab sou djab Mayonbe! (bis)
Mwen di pwen sou pwen Mayonbe!
Gade ti-moun pa kon' pawol sa pou yo pale


Record now!

Point on point-o Father Mayonbe!
Devil on Devil Mayonbe! (repeat)
I point on point Mayonbe!
See con-man 'thing to talk

By XxkingxX By XxkingxX
Danballa Wedo - Miguel Miyole
Date: 2020-08-04 15:08:20

Miguel miyole,
Damballa Wedo'm deja koulev deja crapo pa sa vale'm,
Miguel miyole, Miguel miyole la
Damballa Wedo se sou govi ya we'm.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By lasirene By XxkingxX
Djab - M'a Woule
Date: 2020-07-27 14:15:15

M'a woule
Djab-la pa la n'a mete pwen-an deyo se woule m'a woule


Record now!

I roll
Devil's not make a point is rolled-out I will roll

By XxkingxX By XxkingxX
Danballa - Damballa Se Lwa Coulev La Eh
Date: 2020-07-27 12:22:05

Damballa se lwa coulev la eh
Odan se lwa coulev la bali siro
Odan se lwa coulev la eh
Damballa se lwa coulev la bali siro (bis)


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Damballa is the snake lwa
Odan is the snake lwa, give it syrup
Odan is the snake lwa eh
Damballa is the snake lwa, give it syrup (repeat)

By lasirene By Mambo Vye Zo By lasirene
Danballa - Tout Zan'y Se Zan'y
Date: 2020-07-27 12:21:13

Tout zan'y se zan'y oh, zan'y anba se moin (bis) Damballa Wedo, Ayida Wedo
Tout zan'y se zan'y oh, zan'y anba se moin


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

All angels are angels oh, the angel below is me (repeat)
Damballa wedo, Ayida Wedo
We are all angels, the angel below is me

By lasirene By Mambo Vye Zo By lasirene
Danballa - Pie Danballa, M'se Rozo
Date: 2020-07-27 12:13:10

Pie Danballa, m'se rozo (bis)
M'pa fatra ya'p bale'm jete
M'pa fatra ya'p voye'm jete la
Jou la pli a tombe ma'p leve ya we moin.


Record now!


Click here to translate to english

By lasirene
Danbala Wedo - Li Syel e Dlate
Date: 2020-07-23 12:32:46

Li syel e dlate, soley yo,
Danballa Wedo, m solid o!
Li syel e dlate, soley yo,
Danballa Wedo, m solid o, wi!
Li syel e dlate, syel e delate,
Danballa Wedo, m solid o!


Record now!

He is of the sky and or the earth, the suns,
Oh my Danballa Wedo is strong!
He is of the sky and or the earth, the suns,
Oh my Danballa Wedo is strong, yes indeed!
He is of the sky and or the earth, the suns,
Oh my Danballa Wedo is strong!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus

« 1 2 3