Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3

Danballa Wedo - Ki mele mwen
Date: 2020-07-05 19:23:17

Ki mele mwen Danbala, Ki mele mwen,
Ki mele mwen Danbala, Ki mele mwen,
M pagen Mama, M pagen Papa
Danbala ki mele mwen


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

What do I care Danbala, what do I care, What do I care, Danbala, what do I care
I have no mother, I have no father
Danbala, what do I care

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Damballah - Damballah Wèdo se Koulèv Dlo
Date: 2020-07-04 01:31:11

Damballah Wèdo se koulèv dlo!
Chèche Damballah, k bò w a wè li?
Papa Damballah SE koulèr dlo,
Li plonje anba dlo!


Record now!

Damballah Wèdo is the water snake!
Look for Damballah, where will you see him?
Papa Damballah is the water snake,
He dives under the water.

By elenalouna By elenalouna
Damballa - Woule m a Woule
Date: 2020-07-04 01:26:33

Woule m a woule,
Danbala Wèdo!
Woule m a woule Danbala!
Men Lwa koulèv o


Record now!

I will roll on the ground
Danbala Wèdo!
I will roll on the ground Danbala!
Oh here is the snake Lwa.

Danbala - File ma File
Date: 2020-07-04 01:14:59

File ma file
Danbala Wèdo se koulèv o


Record now!

sneak , I sneak
It's me Danbala Wedo
The god -like snake

Damballa - Vye Damballa Mwen Sire
Date: 2020-07-01 21:49:43

Vye Danballa mwen sire
Le arive pu’m ale oh
Vye Danballa mwen sire
Le arrive pu’m ale oh
Mwen se petit Papa Vye Danballa
Kote m pase m’signe nom mwen


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Ancient Danballa I am assured
The hour has come for me to go
Ancient Danballa I am assured
The hour has come for me to go
I am a child of Ancient Danablla
Where I go, I sign my name

By Houngan Liam By Houngan Liam By Houngan Liam
Damballa Wedo - Se Kouleve oh
Date: 2020-07-01 21:37:57

C'est cou-leve oh!
Pouq' pas ne-ye?
Damballa Wedo
c'est cou-leve ou!
Pouq' ou pas ne-ye?
Pouq' ou pas ne-ye?
Damballa pouq' ou pas ne-ye, nan dleau?


Record now!

It's a snake, oh!
Where was he born?
Dambala Wedo
It's a snake oh!
Where was he born?
Where was he born?
Where was he born, in the water?

By PitiLilli By James
Damballa - Danbala Wedo P'ap Fe Zanmi Sa Yo
Date: 2020-07-01 21:36:51

Danbala Wedo p'ap fe zanmi sa yo
Zanmi sa yo se zanmi kokobe! (bis)
Devan pye mwen yo pale mwen byen
Deye do mwen yo pale mwen mal-o!
Danbala Wedo p'ap fe zanmi sa yo
Zanmi sa yo se zanmi kokobe!


Record now!

Danbala Wèdo what to do with these friends
These are terrible friends! (repeat)
Before my feet they speak so well
Behind my back they're speaking evil-o!
Danbala Wèdo what to do with these friends
They are terrible friends.

By XxkingxX By James
Damballa - Damballa Wedo Min Mouton La
Date: 2020-07-01 19:04:04

Damballa Wedo min mouton la eh
Aida Wedo min mouton la e
Anye anye oh, anye anye oh
Damballa Wedo min mouton la eh
Aida Wedo min mouton la eh


Record now!

Damballa Wedo, my sheep, eh
Ayida Wedo, my sheep, eh
Deny it, deny it, oh, deny it deny it oh
Dambala Wedo, my sheep, eh
Ayida Wedo, my sheep, eh

By lasirene By James
Damballa - Damballa Wedo Toukan Mwen
Date: 2020-07-01 19:01:55

Damballa Wedo toukan mwen
Ayida Wedo maitress Kay
Damballa Weod toukan mwen
Ayida Wedo matiress Kay
M’prale nan so
Le ma retournen sa ka resevwa mwen
M’prale nan so
La ma retouren sa ka resevwa mwen


Record now!

My Damballa Wedo toukan
Ayido Wedo, lady of the house
My Damballa Wedo toucan
Ayida Wedo, lady of the house
I'm going to jump
I'm coming back, get me
I'm going to jump
On my way back, get me

By Mambo By James
Damballah Wedo - Damballah Wedo eh M'rele Ago
Date: 2020-07-01 15:08:04

Damballah wedo eh
M rele ago depi tan mwen la yo we m yo pa konnen pwen mwen
Damballah wedo eh
M rele ago depi tan mwen la yo wem yo pa konnen pwen mwen
Cé mwen mem sainte Elizabet oh
Cé mwen meme sainte Elizabet oh
M rele ago depi tan mwen la yo wem yo pa konnen mwen mwen


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Damballah wedo eh
I call ! since i've been here they don't know me
Damballah wedo eh
I call ! since i've been here they don't know me
I am Saint Elizabeth
I am Saint Elizabeth
I call ! since i've been here they do't know me

By Montes By Montes By Montes

« 1 2 3