Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2

Baron Samdi - Anmwey! Depité Bawon Tonè'w Se Papa Mwe
Date: 2020-07-30 12:35:50

Anmwey! Depité Bawon tonè'w se papa mwe! O Yabofè-ooo Yabodiyé! (bis) Yo monte manje nan kwi mwen... yo sale boutey santi bon mwen pou yo voye'm ale! (bis) Simityè Bizango manman mwen se la m'ap pare tan'n yo


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX
Baron Samdi - M'pale Mal Sou Mwe
Date: 2020-07-27 13:27:13

M'pale mal sou mwen mwen te bay bouch l'sa mwen an Baron Samdi ak li pa gen anyen bèl vle di


Record now!

My enemies speak against me I gave him my mouth to Baron Samdi and he has nothing nice to say

By XxkingxX By XxkingxX
Bossou - Kadia Bossou Ro Pral
Date: 2020-07-27 13:24:10

Kadia Bossou ro pral we koumen sa vaye kadia oh bossou ro (bis)beziw laiye poum la ye bobo medane yo


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Baron La Kwa - Baron o Baron LaCroix
Date: 2020-07-27 13:15:03

Baron o Baron LaCroix m'prale baron o m'prale baron o m'prale ma kite pays ya ba yo


Record now!

Baron. O Baron LaCroix, I am going, Baron
Oh I'll go. Let me pass ya beneath.

By Mambo By deuscrinis
Baron Kriminel - Bawon Kriminel! Ti-Basin San Mwe
Date: 2020-07-27 12:52:27

Bawon Kriminel! Ti-basin san mwe; o ba mwe poyan mwe! (bis)
Fe yo byen; yo di’m fe mal (bis)
Kriminel-o! Ti-basin san mwe.
Ba mwe kouto mwe


Record now!

Bawon Kriminel! My little basin of blood, oh give me my lance.
I treat them well; [but] they say I do bad (they threaten me).
Kriminel, oh! My little basin of blood.
Give me my knife (I am going)

By XxkingxX By XxkingxX
Baron La Kwa - Jou M Antre Nan La Kwa Mwen Gwo
Date: 2020-07-27 12:23:01

Jou m antre nan la kwa mwen gwo!
Jou m antre nan la kwa mwen gwo!
Gras ak delivrans o!
Gras ak delivrans o!
Jou m antre nan la kwa mwen gwo!


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

The day I enter the cross I am big!
The day I enter the cross I am big!
Mercy and deliverance oh!
Mercy and deliverance oh!
The day I enter the cross I am big!

By Mambo By Mambo Vye Zo By Mambo
Bossou - Djobolo Bossou Mwen
Date: 2020-07-27 12:01:02

Djobolo Bossou mwen, o Anminan,
Djobolo Bossou mwen, o Anminan!
Kadja Bossou kan djole o nan lakou a,
Kadja Bossou kan djole o nan lakou a,
Silibo Vavoun e, Silibo Vavoun e,
Anye o, Anye o!
Anye o, Anye o, o Anminan!
Kadja Bossou, Papa, sove lavi mwen,
O Anminan!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

My Djbolo Bossou, o Anminan,
My Djbolo Bossou, o Anminan!
Kadja Bossou there is a braggart in the yard,
Kadja Bossou there is a gossip in the yard,
Silibo Vavoun e, Silibo Vavoune,
Anye o, Anye! Anye o, Anye o, Anminan
Kadja Bossou, Papa, save my life, o Anminan!

By se io By Mambo Vye Zo By se io
Bossou - Bossou O Chè Papa
Date: 2020-07-27 12:00:33

Bossou o chè Papa,
O chè Manman Bossou, an nou mache.
Bossou o, chè Papa mwen,
O chè Manman m, Bossou, an nou mache,
An nou mache nan wè kichòy o,
An nou mache nan wè kichòy o,
Kichòy atè a, Bossou, nan ranmase li.


Record now!

Bossou o dear Papa,
O dear Mama Bossou, let's walk.
O Bossou, my dear Papa,
O my dear Mama, Bossou, let's walk.
Let's walk to see something o,
Let's walk to see something o,
Something laying on the ground, Bossou, that we can pick up.

By se io By se io
Baron Samdi - Bawon Samdi Met Simitye
Date: 2020-07-23 12:33:57

Bawon Samdi met simitye,
Eske gen moun sou late
k pa ka mouri?
Moun yo mache pale,
yo di yo se towo.
Nan sekey la, Baron,
n a we longe yo!


Record now!

Bawon Samdi is the Met of the cemetery,
Is there anyone in the world,
who can't die?
The people go around talking,
they say they're are bulls.
In the coffin, Bawon,
We'll see how big are they!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Baron Samdi - Ou Menm Ki Wa Nan Simitye
Date: 2020-07-23 12:27:46

Bawon Samdi,
Ou menm ki wa nan simitye!
W a jije rezon m,
Yo di mwen Kwa,
mem n konnen m pa Kwa.
Ou menm ki wa nan simitye,
w a ban mwen rezon mwen!


Record now!

Baron Samdi,
you are indeed king of cemetry!
You'll judge my motives.
They say I'm the cross,
But I know I'm not the cross.
You are indeed king of cemetry,
you'll give me my motives!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus

« 1 2