Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3

Bossou - Bossou dlo Bossou
Date: 2021-01-19 16:42:25

Bossou dlo Bossou
Eya wawaniye
Bossou dlo Bossou
Eya wawaniye
Eya we, Eya we
Bossou dlo Bossou
Eya wawaniye


Record now!

Bossou Bossou water
And neither are you afflict
Bossou Bossou water
And neither are ya afflict
And you see, and see you
Bossou Bossou water
And neither are you afflict

By se io By Mambo Vye Zo
Bossou - Kadya Bossou a, E A Map Prale
Date: 2020-10-01 11:28:56

Kadya Bossou a, e a m ap prale. Bilolo!
Dyobolo Bossou, e a m a prale.
M pral rele lwa yo, pou m wè si m a pase.
Kadya Bossou a, e a anye o,
m pral granmèsi lwa m yo.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Kadya Bosou hey, I will go.
Bilolo!
Dyobolo Bossou, hey I will go.
I am going to call the lwa, to see if I’ll pass.
Kadya Bossou, hey oh yeah,
I will thank my lwa.

By luceromundo By Martineducteil By luceromundo
Belye belkan - Belye belkan mwe vini
Date: 2020-09-29 13:46:00

Belye belkan mwe vini soti nan sie la

Mwen pa Konnen poukisa mwen te rele

Mwe nan tout sit la eh


Record now!

Belye belkan I come from the heavens
I don't know why you call me
I am in all places

By Drkid By Drkid
Baron - Moun yo di barron
Date: 2020-09-29 13:40:18

Moun yo di barron pa lwa yé a la mwen konnin baron sé lwa yé moun yo di baron pa lwa minnin mwen alé lakay mwen


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

The people say Baron isn't a lwa
Hey over here,
Me, I know Baron is a lwa

By cat By Martineducteil By lareina
Baron - Baron Oh! Baron Oh!
Date: 2020-09-29 13:37:53

Baron Oh! Baron Oh!
Baron Oh! Baron Oh!
Timoun fronte kap'e joure granmoun
Mennen' y'ale nan Simityè


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Baron Oh! Baron Oh!
Baron Oh! Baron Oh!
rude children, who are disrespecting the elders
bring them to the Cemetery.

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
Baron Samedi - Simitye-a, o ple moun-yo.
Date: 2020-09-29 13:37:23

Simitye-a, o ple moun-yo.
Bawon mande-o tout moun ki la, si se Bondje'k mete-o?
O Simitye ple moun O devan Baron
plea moun O Baron mande O tout moun ki la si se Bondje Bondje'k mete-o
Simitye-a, o ple moun-yo.
Bawon mande-o tout moun ki la, si se Bondje'k mete-o?


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

The Cemetery, oh it is full of people
Bawon asks if all those people are there by God's will?
O Cemetery, its full of people under the domain of Baron
Baron ask if all those people are there under Gods will
The Cemetery, oh it is full of people.
Bawon asks if all those people are there by God's will?

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Bossou - Bossou rele sa'm
Date: 2020-09-29 13:14:19

Bossou rele sa'm pwal di zanfan yo
kadya bossou reponn
sa'm pwal di kriyol yo
ala yo ban mwen kou a deja Mpap kite sala
gade yo ban mwen kou a deja Mpap kite sa la
mwen gen younn ki rele fe'm anvan
mwen genyen lot la ki rele fe'm toujou wo
fe'm toujou wo ago ago
jouala hey mpap kite sa la


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Mambo By Martineducteil
Baron Samdi - Anmwey! Depité Bawon Tonè'w Se Papa Mwe
Date: 2020-07-30 12:35:50

Anmwey! Depité Bawon tonè'w se papa mwe! O Yabofè-ooo Yabodiyé! (bis) Yo monte manje nan kwi mwen... yo sale boutey santi bon mwen pou yo voye'm ale! (bis) Simityè Bizango manman mwen se la m'ap pare tan'n yo


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX
Baron Samdi - M'pale Mal Sou Mwe
Date: 2020-07-27 13:27:13

M'pale mal sou mwen mwen te bay bouch l'sa mwen an Baron Samdi ak li pa gen anyen bèl vle di


Record now!

My enemies speak against me I gave him my mouth to Baron Samdi and he has nothing nice to say

By XxkingxX By XxkingxX
Bossou - Kadia Bossou Ro Pral
Date: 2020-07-27 13:24:10

Kadia Bossou ro pral we koumen sa vaye kadia oh bossou ro (bis)beziw laiye poum la ye bobo medane yo


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo

« 1 2 3