Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5

Agawou - Pran la Mete La Pou Mwen
Date: 2020-07-04 01:28:03

Pran la mete la pou mwen.
Pran la mete la pou mwen.
Agawou konble,
Nou pa sèvi Dyab ankò.
Pou aprann la mete la pou mwen' m prale!


Record now!

Take it all and put here for me.
Take it all and put here for me.
Agawou is filled,
We no longer serve the spirits.
To learn here put it here so that I can go!

Agwé - Sou Lanmè Mte Ye
Date: 2020-07-04 01:16:53

Sou lanmè mte ye
Mtap navige
Batiman pa pou mwen
Batiman Mèt Agwe

He sou lanmè mwen te ye
Moun yo mtap navige
Batiman pa pou mwen
Batiman mèt Agwe


Record now!

Twirling on the waves
I think navigate
Agwe alone decide
The fate of his ship

I am back
Jubilant all winds
Agwe decided
The fate of his ship

Agarou - Tan Bozé Agarou Wèdo
Date: 2020-07-03 15:05:57

Tan bozé Agarou Wèdo nou pwale miwazan pou yo
Wa di yo nou la yeeee elan yeee
Agarou Wèdo nou pwale miwazan pou yooo


Record now!


Click here to translate to english

By Kirill The Magus
Ayida Wedo - Ap Vin' Far Couleve
Date: 2020-07-01 21:34:55

Eh, Ap vin' far couleve!
Ayida c'est arc en ciel!
Pas, we (oh) n'ap fai couleve?
Ayida c'est arc en ciel!


Record now!

Eh, coming is the snake!
Ayida is the rainbow!
No, do you make the snake?
Ayida is the rainbow!

By PitiLilli By James
Ayizan - Nap Chante Pou'w
Date: 2020-07-01 19:10:48

Nap chante pouw Ayizan, Ayizan!
Nap chante pouw Ayizan, Ayizan!
Ou se gwo mambo Ayizan, Ayizan!
Pwotege nou, Ayizan, Ayizan!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

We sing for you, Ayizan, Ayizan!
We sing for you, Ayizan, Ayizan!
You're a great mambo, Ayizan, Ayizan!
Protect us, Ayizan, Ayizan!

By James By James By James
Agwe - Mait Agwe Soti Nan la Mer
Date: 2020-07-01 19:07:05

Ye, Mait Agwe
so-ti nan la mer
Canon'm charge! Mait A-gwe!
So-ti nan la mer
Canon'm charge oh!
Canon'm charge, pou'm ti re
Mait A' Woyo!


Record now!

Yesterday, Met Agwe,
Jump from the sea!
My cannon is loaded! Met Agwe!
Jump from the sea!
My cannon is loaded!
My cannon is loaded to fire!
Met Tawoyo!

By PitiLilli By James
Ayizan - Ayizan, Danbala Zanj Yo
Date: 2020-07-01 18:57:18

Ayizan, Danbala zanj yo!
Ayizan, Danbala Wèdo zanj yo!
Se yon Lwa k mete m isi a e!
Se yon Lwa k mete m isi!
Ayizan, Danbala Wèdo
Dan se zo!


Record now!

Ayizan, Danbala the angels!
Ayizan, Danbala Wèdo the angels!
Hey a Lwa put me here!
A Lwa put me here!
Ayizan, Danbala Wèdo
Teeth are bones!

By moe
Agwe - Agwe Tawoyo Pa Presse
Date: 2020-07-01 15:11:52

Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Sak vle di byen jem la jem la, Sak vle di mal jem la jem la, Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa o jem la map gade ?!!!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Agwe Tawoyo is not pressed, Agwe Tawoyo is not pressed down by someone I'm looking at
Agwe Tawoyo is not pressed, Agwe Tawoyo is not pressed down by someone I'm looking at
What does it mean to the jem, What does it mean to jem the jem, Agwe Tawoyo do not press, Agwe Tawoyo does not press down those people or the map look !!

By Kirill The Magus By XxkingxX By fredason
Anonsé o zanj nan dlo (lapriyé Djo)
Date: 2020-06-10 20:27:47

ANONSE... O ZAN·Y NAN DLO...
Oba Kosou Miwa, Lawe-Lawe!
anonse... Ozan·y nan dlo...
Oba Kosou Miwa, Lawe-Lawe!
nan Lavil Okan e....
kriòl mande shanjman!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Announce to the angels under the water
Oba Kosou Miwa, Lawe, Lawe
Announce to the angels under the water
Oba Kosou lawe lawe
In the town of Okan
Creoles ask for change!

By Martineducteil By Martineducteil By James
Apre bondye
Date: 2017-05-13 13:18:17

Apre bondye woo gen yon lwa kap domine x4


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

After God we have a lwa who dominates (x4)

By dukes By dukes By James

« 1 2 3 4 5